Kontrol med EMC og RED

Fra den 1. august 2018 udfører Sikkerhedsstyrelsen markedsovervågning af radioudstyr og af elektromagnetiske forhold ved produkter på vegne af Energistyrelsen.

Reglerne for RED og EMC

Reglerne for radioudstyr er fastsat i EU-direktiv 2014/53/EU (RED), og i Danmark er direktivet implementeret ved lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og bekendtgørelse nr. 1107 af 6. november 2019 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Energistyrelsen har fortsat det overordnede ressortansvar for radioudstyr og elektromagnetiske forhold (EMC), mens Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med produkterne.

Mistanke om et ulovligt produkt?

Hvis reglerne ikke overholdes, kan Sikkerhedsstyrelsen træffe en afgørelse eller anmelde overtrædelsen til politiet.

Anmeld det til Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har mistanke om, at et produkt ikke overholder reglerne. Du kan anmelde et produkt ved at sende en mail til sik@sik.dk.