Potentialudligning i badeværelser

I områder med bad og bruser er der en særlig risiko for personer og dyr. Derfor er det meget vigtigt, at du som installatør har styr på reglerne omkring potentialudligning.
 • Denne vejledning bygger på standarden DS/HD 60364-7-701:2007 , krav til særlige installationer eller områder med bad og bruser.
 • Der henvises til standarder i den nye installationsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juli 2017.

Potentiale skal være på samme niveau

Potentialet på udsatte dele og fremmed ledende dele skal holdes på samme niveau i tilfælde af fejl indtil beskyttelsesudstyret kobler ud.

Et eksempel på en fremmed ledende del kan være et metallisk rør, som bliver ført fra jorden uden for huset og ind i badeværelset. Et plastrør er som udgangspunkt ikke en fremmed ledende del.

Hvis der er en hovedpotentialudligning

(beskyttende potentialudligning)

Efter de nye standarder er en hovedpotentialudligning en forbindelse mellem beskyttelseslederen og alle de metalnet, der indgår i husets fundament (herunder også metalnettet i badeværelsesgulvet) samt alle metalliske dele af:

 • vandforsynings- og afløbssystemer
 • varme- og ventilationssystemer samt
 • gasforsyningssystemer

I nye bygninger skal der altid laves supplerende potentialudligning inde i de rum, der indeholder bad eller bruser - helst tæt ved det sted, hvor de fremmed ledende dele bliver ført ind.

De fremmed ledende dele, der findes i badeværelset, skal forbindes til beskyttelseslederen - enten inde i badeværelset eller udenfor, men tæt ved det sted, hvor de bliver ført ind i badeværelset.

En virksom hovedpotentialudligning betyder, at den overholder alle reglerne for overgangsmodstand mv.

Den skal derfor opfylde følgende:

I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 er der ikke krav om, at de metalliske konstruktionsdele i en bygning er forbundet til hovedudligningsforbindelsen. Dette krav er indført i de nye installationsbestemmelser, fordi metalliske konstruktionsdele nu kaldes fremmed ledende del i konstruktionen.

Hvis der ikke er en hovedpotentialudligning

Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer, hvor der ikke er udført hovedpotentialudligning i bygningen, og hvor der etableres supplerende potentialudligning ved udvidelsen eller ændringen, skal følgende fremmed ledende dele, som går ind i rummet, indgå i den supplerende potentialudligning:

 • Dele af vandforsynings- og afløbssystemer
 • Dele af varme- og ventilationssystemer
 • Dele af gasforsyningen

Hvis der ikke er en hovedpotentialudligning, skal du udføre lokal supplerende beskyttelse, hvor alle udsatte dele og alle tilgængelige fremmed ledende dele skal forbindes til en beskyttelsesleder.

Potentialudligningen kan enten udføres inde i badeværelset eller udenfor, men det skal være tæt ved det sted, hvor de fremmed ledende dele bliver ført i badeværelset.

Hvad er en udsat del?

En udsat del er en ledende del af materiel, som kan berøres. 

Normalt er en udsat del ikke spændingsførende, men hvis grundisoleringen fejler, kan den blive spændingsførende.

Et eksempel på en udsat del er fx metaloverfladen på en vaskemaskine eller en tørretumbler.

Hvad er en fremmed ledende del?

En fremmed ledende del er en ledende del, som ikke er en del af den elektriske installation, og som kan indføre et elektrisk potentiale, almindeligvis jordpotentiale.

Eksempler på mulige fremmed ledende dele er:

 • metalliske dele af vandforsynings- og afløbssystemer
 • metalliske dele af varme- og ventilationssystemer
 • tilgængelige metalliske dele i bygningskonstruktioner

En gulvrist er normalt ikke en fremmed ledende del, hvis den ikke kan indføre et jordpotentiale.

Et typisk blandingsbatteri bliver ofte leveret med 20-30 cm. rørtilslutning af enten metalflex eller kobberrør. Normalt skal rørtilslutningerne ikke potentialudlignes. Her er det en forudsætning, at blandingsbatteriet ikke i sig selv er en fremmed ledende del.

Renovering af eksisterende installationer

Hvis du skal renovere en eksisterende installation, skal du være meget opmærksom på, om de lokale potentialudligningsforbindelser er intakte.

Ofte vil rørdele, der tidligere var lavet af metal, være blevet udskiftet med plastrør. Og det betyder, at der ikke længere er potentialudligning på de tilgængelige fremmedledere.

Tværsnittet af alle beskyttelsesledere, der ikke er en del af et kabel, eller som ikke er i en fælles kapsling med faselederen, skal være mindst:

 • 2,5 mm2 eller 16 mm2 AI, hvis der er beskyttelse mod mekanisk skade
 • 4 mm2 Cu eller 16 mm2 AI, hvis der ikke er beskyttelse mod mekanisk skade

Læs mere i standarden DS/HD 60364-5-54, elektriske lavspændingsinstallationer, valg og installation af elektrisk materiel - jordingsanlæg og beskyttelsesledere, punkt 543.1.3

Bemærk, at plastbelagte metalrør kun er undtaget for potentialudligning, hvis de:

 • ikke er tilgængelige i badeværelset
 • ikke er forbundet til andre tilgængelige ledende dele, der ikke selv er potentialudlignet

Hvis der ikke er en hovedpotentialudligning i boligen, er det et krav, at følgende fremmed ledende dele skal være en del af den supplerende potentialudligning:

 • Dele af vandforsynings- og afløbssystemer
 • Dele af varme- og ventilationssystemer
 • Dele af gasforsyningssystemer

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
 • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

4. august 2017