Overgangsordningen for elektriske installationer

Den nye installationsbekendtgørelse, som afløser stærkstrømsbekendtgørelsen, er trådt i kraft 1. juli 2017. I en overgangsperiode frem mod 1. juli 2019 har du mulighed for at arbejde efter enten installationsbekendtgørelsen eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Her kan du få en oversigt over overgangsperioden, og hvad du skal være opmærksom på.

Vælg mellem regler

I overgangsperioden kan du selv vælge, hvilke installationsbestemmelser du vil arbejde efter, når du udfører nye installationer. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke samtidig må udføre den enkelte installation efter både regler i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og den nye installationsbekendtgørelse. 

I oversigten nedenfor kan du få et overblik over de datoer, som du skal være opmærksom på, når du arbejder med nye installationer.

Når overgangsperioden slutter

Når overgangsperioden slutter 1. juli 2019, skal du som udgangspunkt altid arbejde efter de nye regler, når du udfører en ny installation.

Projekter, der er i gang, må dog gøres færdige efter de hidtidige regler frem til 30. juni 2020, hvis de er færdigprojekterede eller påbegyndt inden 1. juli 2019.

Hvis en installation er færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1. juli 2019, kan den udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 frem til 30. juni 2020.

I særlige tilfælde, for eksempel ved meget store byggerier, kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til at færdiggøre installationsarbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen senere end 30. juni 2020.

Ansøgningen om dispensation skal være modtaget i Sikkerhedsstyrelsen inden skæringsdatoen.

Fra 1. juli 2020 skal du arbejde efter den nye installationsbekendtgørelse og de standarder, som den henviser til.

Du har mulighed for at afvige fra en standard, hvis du fx kan se fordele i at udføre en installation på en anden måde end det, som står i standarden. Hvis du vælger at afvige fra en standard, skal sikkerheden selvfølgelig være i orden, og du skal derfor dokumentere, hvordan du har lavet installationen.

Det er udelukkende de frivillige standarder, som du kan afvige fra. Hvis en standard er obligatorisk, skal du følge den. Du skal også følge de regler, som er angivet i installationsbekendtgørelsen.

Bygherrer kan vælge

Fra den 1. juli 2017 er det blevet muligt for fx installationsejere eller bygherrer at bestille elektriske installationer, som er udført efter de nye regler. Derfor er det en fordel for din virksomhed, at I har sat jer ind i de nye regler.

4. august 2017