Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Sikkerhedsstyrelsen. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Sikkerhedsstyrelsen.

Hvem kan benytte whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Sikkerhedsstyrelsen, herunder ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Sikkerhedsstyrelsen har et samarbejde med. Den fulde liste fremgår af styrelsens whistleblowerpolitik. 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Om anonymitet og fortrolighed

Sikkerhedsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Sikkerhedsstyrelsens whistleblowerenhed er forankret i styrelsens juridiske enhed, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Sikkerhedsstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Sikkerhedsstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://em-sik.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Sikkerhedsstyrelsens netværk.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Sikkerhedsstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Statistik over brug af whistleblowerordningen i Sikkerhedsstyrelsen

Mindst en gang om året offentliggør Sikkerhedsstyrelsen oplysninger om de aktiviteter, der har været inden for whistleblowerloven (whistleblowerlovens § 27).

Oplysningerne for 2023:

 • Modtagne indberetninger: 5
 • Indberetninger der er realitetsbehandlet: 0
 • Afviste indberetninger: 4
 • Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse: 0

På tidspunktet for offentliggørelse af aktiviteter, der har været inden for whistleblowerloven, behandler pt. Sikkerhedsstyrelsen en sag, som derfor ikke kan kategoriseres som realitetsbehandlet eller afvist.  

De indberetninger, som Sikkerhedsstyrelsen har modtaget i 2023, faldt uden for whistleblowerordnings virke og blev afvist på baggrund af Sikkerhedsstyrelsens eksterne whistleblowerpolitik, punkt 3.4