Produkter

Du kan her finde information om produktsikkerhed til fagfolk. Du kan se den gældende lovgivning, finde vejledninger og se en oversigt over farlige produkter.

Vejledninger
(22)
Her kan du finde vejledninger om produktsikkerhed.
ATEX-produkter
(1)
Her finder du vejledninger om kontrol med produkter til brug i eksplosiv atmosfære (ATEX-produkter).
Byggevarer
(2)
Her finder du information om markedsovervågning af byggevarer. 
Ecodesign og energimærkning
(3)
Her finder du vejledninger om ecodesign og energimærkning af elprodukter.
Eksplosivstoffer
(1)
Her finder du vejledning om kontrol med eksplosivstoffer til civilt brug.
Fritidsfartøjer
(1)
Her finder du vejledning om regler for fritidsfartøjer og markedsovervågningen af fartøjerne.
Køretøjer og trafikprodukter
(1)
Information om markedskontrol med køretøjer og trafikprodukter.
Lattergas
(1)
Læs om regler og begrænsninger for salg af lattergas.
Personlige værnemidler
(3)
Her finder du vejledning om personlige værnemidler, bl.a. beskyttelseshandsker, -hjelme, -fodtøj og -dragter.
Ædelmetal
(1)
Her finder du vejledning om kontrol af ædle metaller.
Spørgsmål og svar
(3)
Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål inden for produktsikkerhed.
Generelle spørgsmål om produkter
(0)
Her finder du svar på generelle spørgsmål om produkter
Særlige risikoprodukter
(0)
Her finder du svar på spørgsmål om særlige risikoprodukter.
Selvbetjening, ansøg og registrer
(5)
Her kan du finde blanketter til at registreringer, indberetninger, ansøgninger mv.
Love og regler
(13)
Her finder du information og henvisninger til de love og regler, der gælder for produkter.
Elevatorer og tovbaner
(1)
Elprodukter
(1)
Her finder du love og regler om elprodukter.
Forbrugerprodukter
(2)
Her finder du love og regler om forbrugerprodukter.
Personlige værnemidler
(1)
Vægte og målere
(43)
Her finder du regler for og typegodkendelser af vægte og målere.
Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning
Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet
Fjernvarmemålere TS 27.01 001- TS 27.01 020: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 021- TS 27.01 040: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 041- TS 27.01 060: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 061- TS 27.01 080: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 081- TS 27.01 099: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 101 - TS 27.01 120: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 121 - TS 27.01 140: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-70c - IV-16: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-122cs - IV-78c: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-164 - IV-127cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-185cs - IV-165cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-209cs - IV-186: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-244cs - IV-210cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-280 - IV-245cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-303 - IV-282cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-329cs - IV-304cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-370 - IV-330: Nationale og EØF typegodkendelser
Elmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 141 - TS 27.01 162: Nationale og EØF typegodkendelser
Længdemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Vandmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Maskemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Flerdimensionale måleinstrumenter: Nationale og EØF typegodkendelser
Transportbåndsvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Dosérvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Beholdervægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til totaliserende vejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til enkeltvejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling: Nationale og EØF typegodkendelser
Kontrolvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Spiritusmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Gasretursystemer: Nationale og EØF typegodkendelser
Volumengasmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Masseflowmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Koldtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
CNG måleanlæg: Nationale og EØF typegodkendelser
Køleenergimålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmefordelingsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Ædelmetal
(2)
Her finder du love og regler om ædelmetal.

Produktsikkerhed i Danmark

Som virksomhed har du en række forpligtelser, hvis du vil sælge produkter i Danmark. 
 

Pligterne afhænger af, hvilken rolle din virksomhed har, hvilke direktivområder og hvilken dansk lovgivning, dine produkter hører under.


Se videoen til højre og bliv klogere på, hvordan det hænger sammen.