Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Undgå at sælge kemikalier til ulovlige formål

 

Eksplosiver kan laves af kemikalier, der findes i mange almindelige produkter.

Kemikalierne kaldes for udgangsstoffer til eksplosivstoffer og kan indgå i for eksempel almindelige husholdningsprodukter eller gødning.

Dit ansvar som...

Du sælger eller på anden måde overdrager produkter med udgangsstoffer til private borgere.

Udfold alle

Lav en procedure for håndtering af udgangsstoffer til eksplosivstoffer


Når du sælger produkter med udgangsstoffer til private, stiller loven en række krav til, hvordan din virksomhed skal reagere, hvis der foretages mistænkelige transaktioner som for eksempel usædvanlige køb eller hvis der forsvinder mistænkeligt meget fra butikken.

Derfor skal din virksomhed lave en procedure for, hvordan den vil håndtere mistænkelige forhold. Proceduren skal implementeres i din virksomhed.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen kommer på kontrol, kan vi både kontrollere din procedure og om proceduren er implementeret hos de ansatte.

I udvikling og implementering af proceduren kan du muligvis bruge jeres virksomheds eksisterende processer for lagerstyring, købsflow, oplæring af medarbejdere eller lignende.

Tilsammen kan sådanne tiltag ofte skabe en procedure, der sikrer, at I overholder loven, samtidig med, at det er muligt at håndtere praktisk i jeres virksomhed.

Det kan for eksempel være, at: 

 • Stregkoden på produkterne i en butik kan måske bruges til at informere ekspedienten om at være særligt opmærksom på, om produktet indeholder udgangsstoffer til eksplosivstoffer. 
 • Jeres lagerstyringssystem kan måske give en alarm ved mistænkeligt meget svind eller salg. 
 • Den eksisterende oplæring af nye medarbejdere og orientering af nuværende medarbejdere kan måske udvides med en orientering om reglerne samt medarbejdernes rolle i virksomhedens procedure.

Herunder er der en række punkter, der kan hjælpe dig i mål med at overholde loven.

Vær opmærksom på, at vejledningen her på siden er generel. Der kan være andre krav til netop din virksomhed eller de produkter, du sælger. Vi anbefaler altid, at du også læser reglerne, som vi henviser til under punktet ”Lovgrundlag”.

Identificér produkter, der indeholder udgangsstoffer til eksplosivstoffer


I tabellen nedenfor kan du se de kemikalier, der er omfattet af reglerne om udgangsstoffer til eksplosiver.

Findes et eller flere af kemikalierne i et produkt, så er produktet omfattet af reglerne.

Du finder typisk oplysninger om kemikalier i produkter i indholdsdeklarationen på produktet, et sikkerhedsdatablad eller lignende.

Du kan også bede din leverandør om oplysninger om indholdet eller spørge direkte, om produktet indeholder udgangsstoffer til eksplosiver. Leverandøren har pligt til at informere dig - også uden du beder om det.

Hvis du ikke er blevet informeret af din leverandør, har du stadig selv ansvaret for at vide, om produkterne er omfattet.

Her er en oversigt over udgangsstoffer, der er omfattet af reglerne:


Liste over kemikalier og deres grænseværdier for salg til private og erhverv
Navn på kemikalie Grænseværdi for salg til private uden licens
(vægtprocent)
Grænseværdi for salg til erhvervsdrivende og private med licens
(vægtprocent)
Salpetersyre (HNO3)
(fx ætsemiddel, metalbehandling)
0-3% 4-10%
Hydrogenperoxid (H2O2)
(brintoverilte - indgår fx i blegemidler, desinfektion, rengøringsmidler)
0-12% 13-35%
Svovlsyre (H2SO4)
(indgår fx i bilbatterier)
0-15% 16-40%
Nitromethan (CH3NO2)
(fx brændstof til modelmotorer)
0-16% 17-100%
Ammoniumnitrat (NH4NO3)
(indgår fx i gødning og kuldepakninger)
0% -46% 
Svarer til 0-16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Over 46% 
Svarer til over 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Private kan ikke få licens til ammoniumnitrat
Kaliumchlorat (KClO3) 0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumchlorat
Kaliumperchlorat (KClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumperchlorat
Natriumchlorat (NaClO3)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumchlorat
Natriumperchlorat (NaClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumperchlorat
Salte af nitrat (NO3-) 0-90% 91-100%
Kaliumnitrat (KNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Natriumnitrat (NaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Calciumnitrat (CaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Salte af chlorat og / eller perchlorat (ClO3-, ClO4-) 0-40% 41-100%
Metallisk pulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer samt kemiske produkter, hvor et metallisk pulver udgør mere end 70 masseprocent. 0-70% 71-100% v. partikelstørrelse mindre end 200 µm
Elementært svovl (S) 0-85% 86-100%
Elementært phosphor (P) 0-50% 51-100%
Urea-hydrogenperoxid (CH4N2O•H2O2) 0-90% 91-100%
Hexamin
(indgår fx i tørsprit-tabletter) 
0-100%  
Acetone
(indgår fx i neglelakfjerner)
0-100%  
Kalkammonsalpeter
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  
Magnesiumnitrat-hexahydrat
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  


 

Find regler ved at se på koncentrationen af udgangsstofferne


Når du har identificeret de produkter, der er omfattet af reglerne, skal du kigge på koncentrationen for at finde det regelsæt, du skal følge.

Reglerne afhænger af koncentrationen i forhold til grænseværdien.

Der gælder skrappere regler for produkter, hvor et eller flere kemikalier overstiger grænseværdien.

Grænseværdien finder du i tabellen nederst. 

Som detailhandel vil du typisk udelukkende overdrage produkter til private, der kun må købe produkter med koncentration under grænseværdien.

Hvis du sælger produkter med koncentration over grænseværdien, skal du læse om reglerne for leverandører.
 

Overdragelse af produkter med koncentration under grænseværdien

Produkter med relativt lave koncentrationer er underlagt regulering.

Du må overdrage produkterne til:

 • Alle

Du har indberetningspligt, hvis du oplever:

 • Mistænkelige transaktioner. De skal indberettes på 1-1-4 senest 24 timer efter formodningen om en mistænkelig transaktion.
 • Mistænkelig bortkomst og tyveri. Det skal indberettes på 1-1-4 senest 24 timer efter formodningen om mistænkelig bortkomst og tyveri.
   

Liste over kemikalier og deres grænseværdier for salg til private og erhverv
Navn på kemikalie Grænseværdi for salg til private uden licens
(vægtprocent)
Grænseværdi for salg til erhvervsdrivende og private med licens
(vægtprocent)
Salpetersyre (HNO3)
(fx ætsemiddel, metalbehandling)
0-3% 4-10%
Hydrogenperoxid (H2O2)
(brintoverilte - indgår fx i blegemidler, desinfektion, rengøringsmidler)
0-12% 13-35%
Svovlsyre (H2SO4)
(indgår fx i bilbatterier)
0-15% 16-40%
Nitromethan (CH3NO2)
(fx brændstof til modelmotorer)
0-16% 17-100%
Ammoniumnitrat (NH4NO3)
(indgår fx i gødning og kuldepakninger)
0% -46% 
Svarer til 0-16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Over 46% 
Svarer til over 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Private kan ikke få licens til ammoniumnitrat
Kaliumchlorat (KClO3) 0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumchlorat
Kaliumperchlorat (KClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumperchlorat
Natriumchlorat (NaClO3)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumchlorat
Natriumperchlorat (NaClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumperchlorat
Salte af nitrat (NO3-) 0-90% 91-100%
Kaliumnitrat (KNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Natriumnitrat (NaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Calciumnitrat (CaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Salte af chlorat og / eller perchlorat (ClO3-, ClO4-) 0-40% 41-100%
Metallisk pulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer samt kemiske produkter, hvor et metallisk pulver udgør mere end 70 masseprocent. 0-70% 71-100% v. partikelstørrelse mindre end 200 µm
Elementært svovl (S) 0-85% 86-100%
Elementært phosphor (P) 0-50% 51-100%
Urea-hydrogenperoxid (CH4N2O•H2O2) 0-90% 91-100%
Hexamin
(indgår fx i tørsprit-tabletter) 
0-100%  
Acetone
(indgår fx i neglelakfjerner)
0-100%  
Kalkammonsalpeter
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  
Magnesiumnitrat-hexahydrat
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  

Definér mistænkelige transaktioner samt bortkomst og tyveri

En transaktion, bortkomst og tyveri bliver mistænkeligt, når det adskiller sig fra det normale i jeres virksomhed.

Derfor skal I selv definere, hvornår en transaktion eller bortkomst af et produkt er mistænkelig ud fra jeres kendskab til kundeadfærd.

Inspiration til jeres vurdering

Læg mærke til, om kunden:

 • Virker nervøs, undgår samtaler eller i øvrigt opfører sig mistænkeligt
 • Ønsker at købe usædvanlige mængder eller kombinationer af produkter
 • Ikke ved, hvordan produktet normalt bruges
 • Ikke vil sige, hvad produktet skal bruges til
 • Ikke vil købe alternative produkter eller produkter med en lavere koncentration
 • Kun vil betale kontant, især for store mængder kemikalier
 • Ikke vil identificere sig eller oplyse sin adresse, når kunden bliver spurgt
 • Vil have produktet pakket eller transporteret på en usædvanlig måde

Sæt dine medarbejdere ind i reglerne samt jeres definition af mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri


Alle, der indgår i overdragelsen af produkter med udgangsstoffer, skal sættes ind i reglerne.

De skal være:

 • Bekendt med, hvilke produkter der er omfattet af reglerne
 • Vejledt i reglerne om kontrol ved salg og indberetning af mistænkelige transaktioner og bortkomst. Herunder hvornår en transaktion og bortkomst er mistænkelig og hvad de skal gøre. 

Sælger I produkter over grænseværdien, skal medarbejderne også være: 

 • Vejledt i reglerne om licenser ved almindelige borgeres køb af udgangsstoffer underlagt begrænsninger. Se reglerne for leverandører.
 • Vejledt i reglerne om underretning af leverandørkæden. Se reglerne for leverandører.

Sådan håndterer I mistænkelige transaktioner samt bortkomst og tyveri


Hvis I oplever et forsøg på en mistænkelig transaktion kan I:


 1. Spørge kunden om, hvad produkterne skal bruges til. Hvis kunden ikke ønsker at svare, skal du være ekstra opmærksom. Du har ret til at afvise salget. Hvis du oplever en sikkerhedsrisiko for dig selv eller andre, skal du ikke spørge eller afvise salget. I kan eventuelt på forhånd definere, hvad der ville kendetegne en farlig situation i jeres virksomhed. Det kan hjælpe den enkelte medarbejder til lettere at vurdere, hvad de skal gøre ved et mistænkeligt salg.
 2. Registrer så mange oplysninger som muligt om kunden og transaktionen. Det kan være:
  • Kundens udseende: Højde, bygning, frisure og hårfarve
  • Særlige træk: Tatoveringer, piercinger, ar, skæg osv.
  • Køretøj: Registreringsnummer, mærke og model.
  • Tidspunkt, produkter og mængder.
 3. Gem kvitteringer og ID-oplysninger
 4. Du skal melde købet, forsøg på køb samt bortkomst og tyveri til politiet på 1-1-4 inden for 24 timer, efter at du fik en formodning om mistænkelige forhold. 

Du sælger eller på anden måde overdrager produkter med udgangsstoffer til erhvervsvirksomheder, professionelle brugere eller private brugere med licens.

Udfold alle

Lav en procedure for håndtering af udgangsstoffer til eksplosivstoffer


Når du er leverandør til andre erhvervsdrivende som for eksempel virksomheder eller professionelle brugere, stiller loven en række krav til dig omkring salget.

Derfor skal din virksomhed lave en procedure for, hvordan den vil håndtere lovens krav i praksis. Proceduren skal implementeres i din virksomhed.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen kommer på kontrol, kan vi både kontrollere din procedure og om proceduren er implementeret hos de ansatte.

I udvikling og implementering af proceduren kan du muligvis bruge jeres virksomheds eksisterende processer for lagerstyring, købsflow, oplæring af medarbejdere eller lignende. Tilsammen kan de ofte skabe en procedure, der sikrer, at I overholder loven, samtidig med, at det er muligt at håndtere i jeres virksomhed. 

Det kan for eksempel være, at: 

 • Stregkoden på produkterne i en butik kan måske bruges til at informere ekspedienten om at være særligt opmærksom på, om produktet indeholder udgangsstoffer til eksplosivstoffer. 
 • Jeres lagerstyringssystem kan måske give en alarm ved mistænkeligt meget svind eller salg. 
 • Den eksisterende oplæring af nye medarbejdere og orientering af nuværende medarbejdere kan måske udvides med en orientering om reglerne samt medarbejdernes rolle i virksomhedens procedure.

Herunder er der en række punkter, der kan hjælpe dig i mål med at overholde loven. 

Vær opmærksom på, at vejledningen her på siden er generel. Der kan være andre krav til netop din virksomhed eller de produkter, du sælger. Vi anbefaler altid, at du også læser reglerne, som vi henviser til under punktet ”lovgrundlag”.

Identificér produkter, der indeholder udgangsstoffer til eksplosivstoffer


I tabellen nedenfor kan du se de kemikalier, der er omfattet af reglerne om udgangsstoffer til eksplosiver.

Findes et eller flere af kemikalierne i et af dine produkter, er produktet omfattet af reglerne.

Du finder typisk oplysninger om kemikalier i produkter i indholdsdeklarationen på produktet, et sikkerhedsdatablad eller lignende.

Du kan også bede din leverandør om oplysninger om indhold eller om produktet indeholder udgangsstoffer til eksplosiver. Leverandøren har pligt til at informere dig.

Hvis du ikke er blevet informeret af din leverandør, har du stadig selv ansvaret for at vide om produkterne er omfattet.

Her er en oversigt over kemikalier, der er omfattet af reglerne:
 


Liste over kemikalier og deres grænseværdier for salg til private og erhverv
Navn på kemikalie Grænseværdi for salg til private uden licens
(vægtprocent)
Grænseværdi for salg til erhvervsdrivende og private med licens
(vægtprocent)
Salpetersyre (HNO3)
(fx ætsemiddel, metalbehandling)
0-3% 4-10%
Hydrogenperoxid (H2O2)
(brintoverilte - indgår fx i blegemidler, desinfektion, rengøringsmidler)
0-12% 13-35%
Svovlsyre (H2SO4)
(indgår fx i bilbatterier)
0-15% 16-40%
Nitromethan (CH3NO2)
(fx brændstof til modelmotorer)
0-16% 17-100%
Ammoniumnitrat (NH4NO3)
(indgår fx i gødning og kuldepakninger)
0% -46% 
Svarer til 0-16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Over 46% 
Svarer til over 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Private kan ikke få licens til ammoniumnitrat
Kaliumchlorat (KClO3) 0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumchlorat
Kaliumperchlorat (KClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumperchlorat
Natriumchlorat (NaClO3)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumchlorat
Natriumperchlorat (NaClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumperchlorat
Salte af nitrat (NO3-) 0-90% 91-100%
Kaliumnitrat (KNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Natriumnitrat (NaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Calciumnitrat (CaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Salte af chlorat og / eller perchlorat (ClO3-, ClO4-) 0-40% 41-100%
Metallisk pulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer samt kemiske produkter, hvor et metallisk pulver udgør mere end 70 masseprocent. 0-70% 71-100% v. partikelstørrelse mindre end 200 µm
Elementært svovl (S) 0-85% 86-100%
Elementært phosphor (P) 0-50% 51-100%
Urea-hydrogenperoxid (CH4N2O•H2O2) 0-90% 91-100%
Hexamin
(indgår fx i tørsprit-tabletter) 
0-100%  
Acetone
(indgår fx i neglelakfjerner)
0-100%  
Kalkammonsalpeter
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  
Magnesiumnitrat-hexahydrat
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  

Find regler ved at se på koncentrationen af udgangsstofferne


Når du har identificeret de produkter, der er omfattet af regler, skal du kigge på koncentrationen for at finde det regelsæt, du skal følge.

Reglerne afhænger af koncentrationen i forhold til grænseværdien.

Der gælder skrappere regler for produkter, hvor et eller flere kemikalier overstiger grænseværdien.

Grænseværdien finder du i tabellen nederst i dette punkt.

Som leverandør til andre erhvervsdrivende kan du overdrage produkter over grænseværdien. Hvis du overdrager udgangsstoffer under grænseværdien skal du følge reglerne for detailhandel.


Overdragelse af produkter med koncentration over grænseværdien

Produkter med koncentration over grænseværdien er underlagt begrænsninger.

Du må kun overdrage produkterne til:


Registrer oplysninger om kunden

Du skal registrere overdragelser til professionelle brugere med en kundeerklæring.

Kundeerklæringen skal indeholde:

 • Navn, adresse og en kopi af legitimationsbevis (fx pas eller kørekort) på personen, der modtager produktet
 • Modtagerens erhverv, forretning eller profession
 • Oplysninger om virksomheden, der skal anvende udgangsstoffet (navn, adresse, cvr-nummer mv.)
 • Hvad udgangsstoffet tænkes anvendt til
 • Oplysninger om produktet: Produktnavn, mængde, salgssted, sælger og dato

Se eksempel på kundeerklæring (bilag IV i forordning 2019/1148).

Oplysningerne skal gemmes i 18 måneder. Hvis kunden er fast og har faste indkøbsmønstre kan du nøjes med at registrere 1 gang om året.


Orientér kunden

Du skal orientere erhvervskunder om:

 • At produktet er underlagt reglerne for udgangsstoffer til eksplosivstoffer
 • At de skal melde mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri til 1-1-4 senest 24 timer efter formodningen om en mistænkelig transaktion. Se mere om reglerne for detailhandel.
 • At de skal følge reglerne om begrænsninger ved overdragelse andre erhvervsdrivende, registrering af overdragelse til professionelle brugere samt forbuddet for overdragelse til private uden licens.

 

Liste over kemikalier og deres grænseværdier for salg til private og erhverv
Navn på kemikalie Grænseværdi for salg til private uden licens
(vægtprocent)
Grænseværdi for salg til erhvervsdrivende og private med licens
(vægtprocent)
Salpetersyre (HNO3)
(fx ætsemiddel, metalbehandling)
0-3% 4-10%
Hydrogenperoxid (H2O2)
(brintoverilte - indgår fx i blegemidler, desinfektion, rengøringsmidler)
0-12% 13-35%
Svovlsyre (H2SO4)
(indgår fx i bilbatterier)
0-15% 16-40%
Nitromethan (CH3NO2)
(fx brændstof til modelmotorer)
0-16% 17-100%
Ammoniumnitrat (NH4NO3)
(indgår fx i gødning og kuldepakninger)
0% -46% 
Svarer til 0-16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Over 46% 
Svarer til over 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat
Private kan ikke få licens til ammoniumnitrat
Kaliumchlorat (KClO3) 0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumchlorat
Kaliumperchlorat (KClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til kaliumperchlorat
Natriumchlorat (NaClO3)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumchlorat
Natriumperchlorat (NaClO4)
(indgår fx i pyroteknik)
0-40% Over 40%
Private kan ikke få licens til natriumperchlorat
Salte af nitrat (NO3-) 0-90% 91-100%
Kaliumnitrat (KNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Natriumnitrat (NaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Calciumnitrat (CaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-90% 91-100%
Salte af chlorat og / eller perchlorat (ClO3-, ClO4-) 0-40% 41-100%
Metallisk pulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer samt kemiske produkter, hvor et metallisk pulver udgør mere end 70 masseprocent. 0-70% 71-100% v. partikelstørrelse mindre end 200 µm
Elementært svovl (S) 0-85% 86-100%
Elementært phosphor (P) 0-50% 51-100%
Urea-hydrogenperoxid (CH4N2O•H2O2) 0-90% 91-100%
Hexamin
(indgår fx i tørsprit-tabletter) 
0-100%  
Acetone
(indgår fx i neglelakfjerner)
0-100%  
Kalkammonsalpeter
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  
Magnesiumnitrat-hexahydrat
(indgår fx i gødningsstoffer)
0-100%  

Du er i besiddelse af produkter med udgangsstoffer.

Udfold alle

Sikker opbevaring af udgangsstoffer

De, der har tilladelse til at indføre, erhverve, besidde og anvende udgangsstoffer til eksplosivstoffer, har pligt til at opbevare kemikalierne forsvarligt.

Det fremgår af paragraf 5 i bekendtgørelse 956 af 28/04/2014 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, at kemikalierne skal opbevares i et aflåst lokale, skab eller bygning, så kemikalierne er utilgængelige for uvedkommende. Nøgler til opbevaringslokaler eller -skabe skal også opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Pligt til anmeldelse

Hvis udgangsstoffer til eksplosivstoffer bortkommer eller bliver stjålet, skal det anmeldes til politiet. Det skal også politianmeldes, hvis der foregår mistænkelige transaktioner.

Denne vejledning er generel. Der kan gælde andre krav til dit produkt og din virksomhed, som ikke er med i vejledningen. Vi opfordrer altid til, at du læser og følger hele lovgrundlaget for dit produkt.