Elinstallationer og elanlæg

Her finder du, som fagperson, vejledninger, love og regler, blanketter til indberetninger m.m.

 

Her finder du også den information om elinstallationer og elanlæg, der tidligere var på www.elsikkerhedsregler.dk.

Vejledninger
(6)
Her kan du finde vejledninger om brug af elinstallationer og elanlæg
Elinstallationer
(12)
Her kan du finde vejledninger om elinstallationer.
ATEX
(1)
Her kan du finde vejledninger om ATEX. (Atmosphere explosible)
Tidligere vejledninger (arkiv)
(2)
Her kan du finde vejledninger om tidligere lovgivninger om elinstallationer.
Artikler
(40)
Her kan du finde tidligere artikler om elinstallationer og elanlæg.
Samlinger med installations-stikforbindelser
Installationer i eksplosionsfarlige områder
Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
Hold installationerne adskilt
Nye installationsbestemmelser: Afsnit 6
Nye regler for dimensionering
Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 801 for boliger er ændret
Nye installationsbestemmelser i 522.10 ved forekomst af dyr
Brande i udendørs målerrammer
Udligningsforbindelser er stadig et problem
Fyrværkerilagre og elektriske installationer
Den ildesete gruppetavle
Strømkredse skal kunne adskilles
Installationer udført med brug af installationsstik-forbindelser
Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
Ændring af eksisterende installationer
Supplerende beskyttelse med HPFI
Placering af gruppetavler
Når målerskabet brænder
Maskiner og det nye krav om HPFI-afbrydere
Tavleulykker rammer installatørernes ansatte
Spændingsfald kan få konsekvenser for sikkerheden
Pas på når strømmen går flere veje
Krav til udligningsforbindelser
Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Elektriske installationer
Schuko - myter og fakta
Nye tider på elnettet
Regler for nødbelysning
Forsamlingslokaler og fælles adgangsveje
Du skal vælge beskyttelse mod jævnfejlstrøm med omhu
Installation af fjernvarmemålere
Krav om fastgørelse er bortfaldet
Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen
Elsikkerhed i tivolier og forlystelsesparker
Hvem har ansvaret for maskinen?
Bedre lavvoltlysinstallationer
Ændringer i reglerne om tvungen fejlstrømsafbryder
Fjern ghettoblasteren fra bassinkanten
Ombygning af belysningsarmaturer giver risiko for livsfarligt stød
Ombyggede trinetter kan være livsfarlige
Arkiv - om elektriske installationer og produkter
Ulykker
(2)
Her kan du læse om, hvilke ulykker der kan ske når du arbejder med el.
Spørgsmål og svar
(1)
Her kan du finde spørgsmål og svar om elinstallationer og elanlæg.
Love og regler
(4)
Her kan du finde love og regler for elinstallationer og elanlæg.
Autorisation
(1)
Her kan du finde information om autorisationer på elområdet.
Kontrol og tilsyn
(2)
Her kan du finde information om kontrol og tilsyn på elområdet.

Nyhedsudtræk

20.04.2021
Elinstallationer med fejl er en sikkerhedsrisiko
31.03.2021
Mærkning, skiltning og materiel skal være i orden
18.02.2021
Byggeplads
Pas på elinstallationerne på byggepladsen