Rapportering af verifikation

Rapportering af en del af verifikationsprocessen for elektriske installationer. Her kan du læse mere om kravene til rapporteringen og hvordan den skal opbevares.

Regler om verifikation

Rapporteringen af installationen er beskrevet i installationsbekendtgørelsens §75.

I Danmark er der ikke krav om, at du skal udlevere rapporteringen til ejeren af installationen. Du skal dog opbevare rapporteringen i din virksomheds kvalitetsledelsessystem (KLS).

Dette er beskrevet i bekendtgørelsen om KLS (bekendtgørelse nr. 1363 af 29/11/2018 )

Rapporteringen kan bestå af skemaer og dokumenter. 

Ændringer på installationen

Hvis du laver ændringer i en installation, bør du opdatere dokumentationen. Tegninger, skemaer etc. bør angive placering af evt. skjult udstyr.

Rapportering

Standardserien HD 60364 angiver kravene til rapportering af verifikation af en elinstallation. 

Hjælp fra annekserne i standardserien HD-60364

  • Du kan finde et eksempel på rapportering af en installation, der skal verificeres, i Anneks E i standarden HD 60364-6 .
  • I Anneks F finder du også et eksempel på eftersyn af elektriske installationer, fx eksempler på elementer, der kræver eftersyn ved første verifikation.
  • I Anneks G finder du et eksempel på et skema til rapportering af kredsdetaljer og prøvningsresultater.
  • Det er ikke et krav, at du skal bruge annekserne. Du må også gerne selv udvikle dine egne skemaer og formularer.

Særligt for mindre installationer

Til rapportering kan det vejledende verifikationsskema (tjekliste) anvendes i forbindelse med verifikation af en mindre elinstallation.

Verifikationsskemaet kan kun anvendes til mindre installationer fx en boliginstallation. Skemaet har en begrænsning på 6 grupper og bør kun anvendes til installationer, hvor der er opsat én enkelt gruppetavle.

Hent tjekliste til mindre installationer

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

Sidst revideret den 11. marts 2020.