Elinstallationer og elanlæg
(7)
Her finder du vejledninger, love og regler, indberetninger m.m. om el.
Vejledninger
(6)
Her kan du finde vejledninger om brug af elinstallationer og elanlæg
Elinstallationer
(4)
Her kan du finde vejledninger om elinstallationer.
Verifikation af installationer i boliger
(4)
Her kan du finde vejledninger om verifikation af installationer i boliger.
ATEX
(1)
Her kan du finde vejledninger om ATEX. (Atmosphere explosible)
Tidligere vejledninger (arkiv)
(2)
Her kan du finde vejledninger om tidligere lovgivninger om elinstallationer.
Artikler
(40)
Her kan du finde tidligere artikler om elinstallationer og elanlæg.
Samlinger med installations-stikforbindelser
Installationer i eksplosionsfarlige områder
Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
Hold installationerne adskilt
Nye installationsbestemmelser: Afsnit 6
Nye regler for dimensionering
Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 801 for boliger er ændret
Nye installationsbestemmelser i 522.10 ved forekomst af dyr
Brande i udendørs målerrammer
Udligningsforbindelser er stadig et problem
Fyrværkerilagre og elektriske installationer
Den ildesete gruppetavle
Strømkredse skal kunne adskilles
Installationer udført med brug af installationsstik-forbindelser
Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
Ændring af eksisterende installationer
Supplerende beskyttelse med HPFI
Placering af gruppetavler
Når målerskabet brænder
Maskiner og det nye krav om HPFI-afbrydere
Tavleulykker rammer installatørernes ansatte
Spændingsfald kan få konsekvenser for sikkerheden
Pas på når strømmen går flere veje
Krav til udligningsforbindelser
Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Elektriske installationer
Schuko - myter og fakta
Nye tider på elnettet
Regler for nødbelysning
Forsamlingslokaler og fælles adgangsveje
Du skal vælge beskyttelse mod jævnfejlstrøm med omhu
Installation af fjernvarmemålere
Krav om fastgørelse er bortfaldet
Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen
Elsikkerhed i tivolier og forlystelsesparker
Hvem har ansvaret for maskinen?
Bedre lavvoltlysinstallationer
Ændringer i reglerne om tvungen fejlstrømsafbryder
Fjern ghettoblasteren fra bassinkanten
Ombygning af belysningsarmaturer giver risiko for livsfarligt stød
Ombyggede trinetter kan være livsfarlige
Arkiv - om elektriske installationer og produkter
Ulykker
(2)
Her kan du læse om, hvilke ulykker der kan ske når du arbejder med el.
Spørgsmål og svar
(1)
Her kan du finde spørgsmål og svar om elinstallationer og elanlæg.
Kontrol og tilsyn
(2)
Her kan du finde information om kontrol og tilsyn på elområdet.
Erhverv
Gasinstallationer og gasanlæg
(6)
Her finder du vejledninger, love og regler, indberetninger m.m. om gas.
Spørgsmål og svar
(1)
Her kan du finde ofte stillede spørgsmål om gasinstallationer og gasanlæg.
Selvbetjening
(2)
Her kan du finde informationer om vigtige selvbetjeningsløsninger inden for gas.
Autorisationer
(1)
Her kan du finde information om autorisationer på gasområdet.
Kontrol og tilsyn
(1)
Her kan du finde information om kontrol og tilsyn på gasområdet.
Produkter
(5)
Her finder du vejledninger, love og regler, indberetninger m.m. om produkter.
Vejledninger
(17)
Her kan du finde vejledninger om produktsikkerhed.
ATEX-produkter
(1)
Her finder du vejledninger om kontrol med produkter til brug i eksplosiv atmosfære (ATEX-produkter).
Eksplosivstoffer
(1)
Her finder du vejledning om kontrol med eksplosivstoffer til civilt brug.
Elevatorer og tovbaner
(1)
Her finder du vejledning om elevatorer og tovbaner.
Fritidsfartøjer
(1)
Her finder du vejledning om regler for fritidsfartøjer og markedsovervågningen af fartøjerne.
Maskiner
(1)
Her finder du vejledning om regler for maskiner og markedsovervågning af maskinområdet.
Personlige værnemidler
(1)
Her finder du vejledning om personlige værnemidler, bl.a. beskyttelseshandsker, -hjelme, -fodtøj og -dragter.
Ædelmetal
(1)
Her finder du vejledning om kontrol af ædle metaller.
Spørgsmål og svar
(3)
Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål inden for produktsikkerhed.
Generelle spørgsmål om produkter
(0)
Her finder du svar på generelle spørgsmål om produkter
Særlige risikoprodukter
(0)
Her finder du svar på spørgsmål om særlige risikoprodukter.
Selvbetjening, ansøg og registrer
(5)
Her kan du finde blanketter til at registreringer, indberetninger, ansøgninger mv.
Mål og vægte (metrologi)
(1)
Fyrværkeri
(1)
Her finder du de nødvendige blanketter til ansøgninger på fyrværkeriområdet.
Tobaksvarer
(1)
Her kan du finde information om indberetning og anmeldelse af tobaksvarer.
Uddannelse som fyrværker
(1)
Love og regler
(13)
Her finder du information og henvisninger til de love og regler, der gælder for produkter.
Elevatorer og tovbaner
(1)
Elprodukter
(1)
Her finder du love og regler om elprodukter.
Forbrugerprodukter
(2)
Her finder du love og regler om forbrugerprodukter.
Personlige værnemidler
(1)
Vægte og målere
(43)
Her finder du regler for og typegodkendelser af vægte og målere.
Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning
Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet
Fjernvarmemålere TS 27.01 001- TS 27.01 020: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 021- TS 27.01 040: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 041- TS 27.01 060: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 061- TS 27.01 080: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 081- TS 27.01 099: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 101 - TS 27.01 120: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 121 - TS 27.01 140: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-70c - IV-16: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-122cs - IV-78c: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-164 - IV-127cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-185cs - IV-165cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-209cs - IV-186: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-244cs - IV-210cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-280 - IV-245cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-303 - IV-282cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-329cs - IV-304cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-370 - IV-330: Nationale og EØF typegodkendelser
Elmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 141 - TS 27.01 162: Nationale og EØF typegodkendelser
Længdemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Vandmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Maskemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Flerdimensionale måleinstrumenter: Nationale og EØF typegodkendelser
Transportbåndsvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Dosérvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Beholdervægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til totaliserende vejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til enkeltvejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling: Nationale og EØF typegodkendelser
Kontrolvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Spiritusmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Gasretursystemer: Nationale og EØF typegodkendelser
Volumengasmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Masseflowmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Koldtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
CNG måleanlæg: Nationale og EØF typegodkendelser
Køleenergimålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmefordelingsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Ædelmetal
(2)
Her finder du love og regler om ædelmetal.
Ansøg og registrer
(5)
Godkendelser og autorisationer inden for el, gas, vvs, fyrværkeri m.m.
Vejledninger
(3)
Læs om, hvordan du søger autorisation eller godkendelse inden for el, gas, vvs, kloak og fyrværkeri. 
Vand-, afløb- og kloakautorisationer
(2)
Særlige forhold for autorisationer og godkendelser inden for vand-, afløbs- og kloakområdet.
Fyrværkeri
(3)
Her kan du finde vejledninger til de ansøgninger og registreringer, du skal have som professionelt udførende på fyrværkeriområdet.
Se alle registre
Tatovører og solcentre
(4)
Her finder du vejledninger, love og regler, indberetninger m.m. på sundhedsområdet.
Registrer
(2)
Her kan du finde information om, hvordan din forretning skal registreres.
Tatoveringssteder
(2)
Her kan du finde information om, hvordan tatoveringssteder skal registreres.
Solcentre
(1)
Her kan du finde information om, hvordan solcentre skal registreres.
Love og regler
(2)
Her finder du love og regler for tatoveringssteder og solcentre.
Kontrol og tilsyn
(2)
Her kan du finde information om tilsyn med solcentre og tatovører.
Akkreditering
(2)
Her kan du finde regler og vejledning om akkreditering.