Krav om fastgørelse er bortfaldet

Kravet om fastgørelse af separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder, der er placeret i tilledningen til belysningsarmaturer for fast montering, er bortfaldet.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


Del af belysningsarmatur

Artikel fra 2002:

Transformere og konvertere udgør ikke en del af den faste installation, men er en del af belysningsarmaturet. Kravet om fastgørelse gælder derimod fortsat for separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder, der udgør en del af den faste installation.

Et belysningsarmatur består ofte af enkeltdele, som er beregnet til separat montering. Mange armaturer for fast montering, fx lavvoltsbelysningsarmaturer med separat transformer/konverter og damplamper med separat forkoblingsenhed, består af enkeltdele, der monteres og tilsluttes i forbindelse med installationen.

Tidligere var der krav om at fastgøre

Det har hidtil været et krav, at separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder for sådanne armaturer skulle fastgøres, uanset om de var en del af den faste installation, eller de var placeret i tilledningen til et fast monteret belysningsarmatur. Fx er det i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, 715.411.1.2 for lysinstallationer for ekstra lav spænding et krav, at transformere og konvertere skal være fast monteret. Samme krav gælder iht. 715.55 ved montering over hængelofter.

Kravet om fastgørelse af separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder, der er placeret i tilledningen til et fast monteret belysningsarmatur, og som dermed er en del af belysningsarmaturet, er altså hidtil blevet omfattet af dette krav, selvom de ikke var en del af den faste installation.
Med den nye ELRÅD-MEDDELELSE, Installationer nr. 4/02 er kravet om fastgørelse bortfaldet med den begrundelse, at sådanne transformere og konvertere ikke udgør en del af den faste installation, men er en del af belysningsarmaturet. Kravet om fastgørelse gælder derimod fortsat for separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder, der udgør en del af den faste installation.

Følg fabrikantens anvisninger

En transformer/konverter eller en forkoblingsenhed, som er beregnet til separat montering, og som er en del af armaturet, kan derfor nu tilsluttes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 men eventuelt uden fastgørelse.
Denne lempelse åbner mulighed for at anvende separate transformere/konvertere og separate forkoblingsenheder på steder, hvor det tidligere var vanskeligt pga. kravet om fastgørelse. For eksempel behøver en transformer til et lavvoltsbelysnings samlesæt, der indbygges i et hængeloft ikke at fastgøres, hvis samlesættet leveres med armatur, ledninger og transformer samt vejledning. Disse transformere er ofte så små, at det er hensigten, at de skubbes op igennem armaturets indbygningsåbning inden selve armaturet fastgøres. Kravet om, at den separate transformer/ konverter eller forkoblingsenhed er tilgængelig kan tilgodeses ved, at den kan nås gennem armaturets indbygningsåbning efter armaturet er fjernet.

Ikke for lange tilledninger

Man skal imidlertid være opmærksom på, at tilledninger ikke må være unødvendigt lange, hvilket i praksis betyder, at den separate transformer/konverter eller den separate forkoblingsenhed bør placeres så tæt på armaturet som muligt og på en måde, der ikke giver termiske problemer. Tilslutningsstedet - stikkontakt eller dåse - skal fortsat være tilgængeligt, og tilledningen fra tilslutningsstedet til transformer/konverter eller den separate forkoblingsenhed må ikke føres gennem bygningsdele eller ligge på nedsænkede lofter over længere afstande, hvilket betyder over afstande, der er væsentlig længere end 1 meter.
Hvis det af fabrikantens anvisning fremgår, at den separate transformer/konverter eller den separate forkoblingsenhed skal fastgøres eller skal placeres på en bestemt måde, skal denne anvisning følges.

Sammenbygning er nyt armatur

Man skal også være opmærksom på, at det kan give problemer, hvis en separat transformer, konverter eller forkoblingsenhed købes og installeres som en selvstændig enhed, uden at den er omfattet af armaturfabrikantens vejledning. Hvis denne sammenbygges med et belysningsarmatur af den, der installerer det samlede armatur, fx ved at den placeres i tilledningen, er det sammenbyggede belysningsarmatur i princippet et nyt armatur. Den der foretager sammenbygningen bliver derved fabrikant med alt, hvad det indebærer af krav til dokumentation og mærkning m.m. af det sammenbyggede belysningsarmatur.
Hvis en separat transformer, konverter eller forkoblingsenhed derimod installeres som en del af den faste installation, er der ikke tale om et samlet armatur, og dermed er den, der udfører installationen ikke fabrikant af det samlede armatur. Den separate transformer, konverter eller forkoblingsenhed skal så i disse tilfælde fastgøres.