Elinstallationsrapport i forbindelse med hushandel

Hvis der skal tegnes ejerskifteforsikring i forbindelse med en hushandel, er der krav om en elinstallationsrapport. Det er en del af huseftersynsordningen. Elinstallationsrapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed som er tilmeldt huseftersynsordningen. Se i videovejledningen, hvordan en elinstallationsrapport udarbejdes.

Hvorfor skal der udarbejdes en elinstallationsrapport?

I forbindelse med en hushandel bliver sælger og køber i de fleste tilfælde enige om at tegne en ejerskifteforsikring. Det er en forudsætning for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring , at der gennemføres et huseftersyn, som består af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. 

Hvem må lave elinstallationsrapporter?

Da det kræver indgreb i den faste installation, er det kun autoriserede elinstallationsvirksomheder der må udføre elinstallationsrapporter.

Den fagligt ansvarlige skal også ved bemandingen af denne type opgaver vurdere medarbejdernes kompetencer, og det vil være naturligt, at det er medarbejdere, der har erfaring med både nuværende og tidligere installationsformer og bestemmelser, der udarbejder elinstallationsrapporter, særligt i ældre ejendomme.

Endelig kræver det også en særlig forsikring at udføre elinstallationsrapporter.

Watermark Sikkerhedsstyrelsen

Autoriseret installatørvirksomhed udarbejder rapporten

Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed skal lave en elinstallationsrapport, kræver det, at en fagperson gennemgår husets elinstallationer. Gennemgangen er baseret på stikprøver. Inden gennemgangen skal sælgeren udfylde nogle oplysninger om, hvorvidt husets elinstallationer fungerer.

Når fagpersonen fra elinstallatørvirksomheden går ejendommens elinstallationer igennem, udvælger han en række elinstallationer ud fra sin erfaring og professionelle faglige vurdering. Disse installationer skilles ad og tjekkes for eventuelle fejl. Det kan fx være stikkontakter, lampeudtag og indbygningsspots. Han tjekker også eltavlen og laver forskellige målinger på husets elinstallationer.

De fejl, som den autoriserede elinstallatørvirksomhed finder, bliver beskrevet og bedømt med en karakter.

Når fagpersonen har gået de udvalgte installationer i huset igennem, laver han en elinstallationsrapport, som bliver sendt til sælgeren.

Watermark Sikkerhedsstyrelsen

Elinstallatørens uvildighed

For at kunne udføre elinstallationsrapporter skal man som elinstallatørvirksomhed være tilknyttet huseftersynsordningen hos Sikkerhedsstyrelsen, og derudover skal man være uvildig. Derfor må man selvfølgelig ikke kontrollere sit eget arbejde.

Når en kunde, som du udfører installationsarbejder for, kontakter dig for at få lavet en elinstallationsrapport, bliver du desværre nødt til at sige nej. Til gengæld må du som elinstallatørvirksomhed gerne rette de fejl, som du har fundet i forbindelse med udførelsen af en elinstallationsrapport.

Hvis kunden efterfølgende ønsker en fejlfri rapport, kan din virksomhed ikke udfører den nye elinstallationsrapport, hvis I har stået for fejlretningen. For så vil I jo kontrollere det arbejde, I selv har udført i forbindelse med fejlretningen.

Se videovejledningen nedenfor. 

Watermark Sikkerhedsstyrelsen

Om vejledningen

  • Vejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne

Opdateret 20. april 2023