Elinstallationer med fejl er en sikkerhedsrisiko

Publiceret d. 20. april 2021
Kontrolbesøg fra Sikkerhedsstyrelsen afslørede problemer med elinstallationerne i kiosker og mindre butikker.

Det kniber med elsikkerheden i mange kiosker og mindre butikker. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede i 2020 elinstallationerne i 89 kiosker og små forretninger landet over, og kun seks steder var alt i orden. 20 steder blev der givet påbud om at få forholdene bragt i orden, mens der i 63 tilfælde blev vejledt om at rette op på fejl og mangler.

- Det er afgørende for sikkerheden både hos personale og kunder, at elinstallationer og elektrisk udstyr er i orden. Og det kan også have konsekvenser for forretningen, hvis for eksempel en kortslutning starter en brand. Ejeren eller brugeren af elinstallationen har pligt til at sørge for, at installationen og det udstyr, der tilsluttes, lever op til kravene, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Flest fejl og mangler blev fundet i eltavlerne ved Sikkerhedsstyrelsens tilsyn i kiosker og små butikker. Mere end hver tredje eltavle var ikke lukket korrekt, eller der var skader i afdækningen, der skal beskytte mod at røre strømførende dele.

- En del skader kommer, fordi pladsen foran eltavlen bliver brugt som lagerplads, så man støder ind i tavlen med kasser eller møbler. Det er et krav, at der skal være fri plads foran en eltavle, så den er let tilgængelig for elinstallatøren eller så man selv kan skifte en sikring. Så er der heller ikke så stor risiko for skader på tavlen, siger Søren Assenholt Muff.

Rigtigt mange steder var der problemer med elinstallationen eller udstyr, der var tilsluttet. Kontakter, der sidder løst eller ledningsender, hvor der tidligere har siddet en lampe er risikofaktorer, og det samme er beskadigede ledninger på tilsluttet udstyr.

- Man skal sørge for at vedligeholde både elinstallationen og det udstyr, man slutter til. Hvis der er jordforbindelse i butikkens installation, skal den overføres til de apparater, man tilslutter. Og hvis stikkontakten ikke passer til stikket, kan man købe en adapter, så jordforbindelsen følger med, siger Søren Assenholt Muff.

Han understreger også, at man skal bruge autoriserede elinstallatører til de opgaver, der kræver det. Det er for eksempel arbejde på eltavlen og i den faste installation.

- Man må selv udskifte en lampe, hvis man har styr på, hvordan det skal gøres. Men der skal fagfolk til, hvis man skal arbejde i de mere centrale dele af en elinstallation, påpeger han.

De oftest sete fejl

  • 32 steder var der risiko for at berøre spændingsførende dele i eltavlen.
  • 18 steder var elinstallationen ikke vedligeholdt forsvarligt.
  • 18 steder var ledninger og kabler ikke korrekt installeret.
  • 11 steder var elektriske brugsgenstande ikke vedligeholdt forsvarligt.
  • 11 steder fungerede RCD’er (fejlstrømsafbrydere) ikke, da de blev testet.