Beskæring af træer i nærheden af luftledninger

Der er særlige krav, du skal overholde, når du skal vedligeholde arealer under elektriske luftledninger og luftkabler.

Regler for arbejdet

Beskæring af træer eller rydning af buske i nærheden af elektriske luftledninger skal foregå efter reglerne.

Enten skal arbejdet udføres af en sagkyndig eller instrueret person, der er ansat i virksomheden, som har driftsansvar for det elektriske anlæg. Alternativt skal kravene i bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg overholdes.

Hvis der vokser buske og træer under eller ved siden af luftledninger, skal man sørge for, at bevoksningen ikke kommer for tæt på ledningerne.

Afstand til bevoksning ved luftledninger

Rydning eller beskæring af træer og buske skal foretages med et passende interval, så den beplantning, der befinder sig i nærheden af det elektriske anlæg, holder sig inden for sikkerhedsafstandene.

I standarden EN 50341-1, anlæg med en nominel spænding på mere end 1 kV AC, er der i tabel 5.9.2 angivet minimumsafstande til træer og buske, afhængig af, om det er muligt at klatre i træerne eller ej. Afstanden afhænger af anlæggets spændingsniveau, og i hvilket omfang den elektriske leder er isoleret.

Hvem må udføre arbejdet?

Når der arbejdes i nærheden af elektriske anlæg, skal det ske under ansvar af den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg. Det betyder i praksis, at arbejdet skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer, der er ansat i den driftsansvarlige virksomhed. Derudover skal du overholde de sikkerhedskrav, der er fastsat i bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Hvis arbejdet ikke udføres under ansvar af den driftsansvarlige virksomhed, skal kravene i bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg overholdes.