Samlinger med installations-stikforbindelser

Det er nu tilladt at benytte installations-stikforbindelser til samlinger i den faste installation. Disse stikforbindelse kan sidestilles med forgreningsdåser og samlemuffer.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2004:

Om installations-stikforbindelser

Installations-stikforbindelser er ikke en ny opfindelse. De har eksisteret siden slutningen af 1940erne, men var oprindelig ikke beregnet til sammenkoblinger i den faste installation. I 1981 besluttede de nordiske lande, at man først ville acceptere systemet til fast installation, når der forelå en international standard for installations-stikforbindelser.

I 1992 blev der oprettet en international komite i IEC, som skulle udarbejde en standard for systemet. Siden 1998 har Sikkerhedsstyrelsen (der pr. 1/1-2004 har overtaget Elektricitetsrådets opgaver) deltaget i arbejdet med at udarbejde standarden.

Udelukkende dansk standard

Det har ikke været muligt at opnå enighed om en fælles IEC standard. Det skyldes dog ikke tekniske grunde, hvorfor Sikkerhedsstyrelsen har besluttet, at tillade anvendelsen af installations-stikforbindelser udført efter Dansk Standard nr. 5110. Denne standard er en ren dansk standard, som bygger på det internationale forslag, og den henvender sig til fabrikanter af installations-stikforbindelser.

Idet DS 5110 udelukkende er en dansk standard, skal installatører og rådgivende ingeniører sikre sig, at det materiel, de anvender i Danmark, er produceret i henhold til denne standard. I praksis bør det ikke være noget problem, da de kendte fabrikanter af installations-stikforbindelser allerede følger IEC forslaget.

Krav til installations-stikforbindelser

DS 5110 tillader at installations-stiksystemerne kan bestå af præfabrikerede ledningssæt med påstøbte installationsstik eller af løse installationsstik, hvor installatøren selv monterer kablerne i stikkene.

Installations-stikforbindelser er ikke egnet til hyppige sammenkoblinger. Standarden stiller kun krav om, at stikkene skal kunne klare 100 sammenkoblinger uden tilsluttet belastning. Det betyder, at det kun er tilladt at adskille og sammenkoble systemet i strømløs tilstand.

DS 5110 indeholder ikke standardblade. Stiksystemer af forskellig type eller fabrikat kan derfor ikke forventes at passe sammen.

Installations-stikforbindelser må kun anvendes i installationer, hvor kravet til kapslingsklassen er IP20. Hvis der er krav om en højere kapslingsklasse, skal stikkene indbygges i kapslinger som giver den krævede højere kapslingsklasse.

Anvendelse og placering

Installations-stikforbindelser må kun anvendes i den faste installation og skal være placeret uden for rækkevidde, det vil bl.a. sige mere end 2,5 m over gulvplan. Kravet om placering uden for rækkevidde forhindrer ikke, at systemet kan anvendes i ledningskanaler under 2,5 m over gulvplan, blot disses låg og dæksler ikke kan fjernes uden brug af værktøj, og at samlinger er placeret under særlige lågafsnit (Elråd-meddelelse installationer nr. 15/03). Ved anvendelse i kabelbakker skal installations-stikforbindelserne være anbragt uden for rækkevidde.

Ikke "gør-det-selv"-arbejde

Installations-stikforbindelserne sidestilles med andre forbindelser i den faste installation og skal derfor opfylde de samme krav til tilgængelighed, fastgørelse mv.

Installations-stikforbindelser er kodet, så det umiddelbart ikke kræver særlig viden at samle og adskille stikforbindelserne korrekt og sikkert. Da der imidlertid ikke findes standardblade for systemerne, kan der ske forveksling, når man anvender forskellige fabrikater. Derfor er arbejdet med dem ikke "gør-det-selv" arbejde. Installations-stikforbindelserne må kun anvendes i den faste installation, og installation samt vedligeholdelse af systemerne, herunder samling og adskillelse af installations-stikforbindelserne, er omfattet af elinstallatørloven og må kun foretages af autoriserede elinstallatører.