Tjekliste: Sådan laver du et solcelleanlæg sikkert

Tjeklisten er til dig, som i en autoriseret elinstallatørvirksomhed arbejder med at opsætte og vedligeholde solcelleinstallationer.

Vejledning fra 2013

Denne vejledning er udarbejdet i 2013, og derfor bør den ikke anvendes ved etablering af nye installationer.

Tjek disse 12 punkter

Tjeklisten indeholder 12 punkter med billeder, illustrationer og forklarende tekst – lige fra beskrivelser af dele af installationen og kabler til fejlstrømsafbryder.

Download tjeklisten ’Sikre installationer ved solcelleanlæg’

Tjeklisten er udarbejdet efter kravene i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6A, kapitel 712. 

Sådan er reglerne

Du finder de særlige bestemmelser for solcelleinstallationer i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 712.

Bestemmelserne i kapitel 712 er tillægsbestemmelser til de generelle bestemmelser i afsnit 6. Kapitel 712 i afsnit 6 bygger på standarden HD 60364-7-712:2005.

Hvis du følger den nye installationsbekendtgørelse, kan du anvende den nyeste udgave af HD 60364-7-712.

Hvornår er en solcelleinstallation omfattet af kravet om autorisation?

Det kræver ikke autorisation at montere og sammenkoble de enkelte dele i en solcelleinstallation, der udgør et samlet produkt, hvis der er en beskrivelse af montagen og sammenkoblingen.