Ejer og ansvar for kvalitetsledelsessystem for drift

Når du ejer et elektrisk anlæg, skal du have et kvalitetsledelsessystem for drift (KLS-D), som er tilpasset det enkelte anlæg.

Krav om dokumentation for KLS

Som anlægsejer skal du kunne dokumentere over for Sikkerhedsstyrelsen, at der er et kvalitetsledelsessystem, der er vedligeholdt og opfylder kravene i bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Du skal have et KLS, uanset om du ejer et stort eller lille anlæg. Ofte bliver små anlæg, som ejes af selvstændige virksomheder, driftet af det netselskab, hvor det er koblet til, eller af en entreprenør, som har specialiseret sig i drift og service af elektriske anlæg. Det betyder, at netselskabet eller entreprenøren får rollen som driftsansvarlig virksomhed.

Der må aldrig være tvivl om ejerskab

Uanset hvem der drifter anlægget, må der aldrig være tvivl om, hvem der ejer kvalitetsledelsessystemet for det enkelte anlæg. Det betyder, at du som anlægsejer altid skal sikre dig, at du har ejerskabet, og at kvalitetsledelsessystemet afspejler dit anlæg.

Brug af netselskabets KLS-D

Hvis dit anlæg bliver driftet af et netselskab, skal du være opmærksom på, at netselskabet ikke må bruge sit eget KLS-D. Du har istedet mulighed for at indgå en aftale med netselskabet om, at de som driftsansvarlig virksomhed udarbejder et KLS-D for dit anlæg. Her kan netselskabet så vælge at lave KLS'et tæt op af deres eget KLS. 

Et KLS-D skal altid følge det enkelte anlæg. Som udgangspunkt betyder det, at netselskabet som driftsansvarlig virksomhed, skal etablere et selvstændigt KLS-D, som du som anlægsejer kan få overdraget, hvis jeres samarbejde en dag stopper. 

Som anlægsejer er det din pligt at sikre, at der er etableret et KLS-D for dit anlæg, og at det er til rådighed for den driftsansvarlige virksomhed.

Små anlæg kan være undtaget

Hvis du ejer et elproducerende anlæg på under 8 MW, er der ikke krav om, at du  selv har etableret og opbevarer KLS-systemet for anlægget. I det tilfælde kan du lade KLS-systemet blive etableret og opbevaret af den driftsansvarlige virksomhed. Indholdet af KLS-systemet er det samme, og undtagelsen i § 138 i bekendtgørelsen om sikkerhed ved drift af elektriske anlæg vedrører udelukkende, hvem der etablere og har ansvaret for KLS-systemet.