Hold installationerne adskilt

Man må ikke ukritisk lægge flere forskellige installationstyper i det samme ledningssystem. Elektriske installationer og de øvrige installationer skal holdes adskilt. Der er også krav om, at forskellige spændingssystemer skal fremføres isoleret.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2003:

Afdæk behovet og planlæg

Før man går i gang med at fremføre forskellige installationstyper, er det vigtigt at afdække behovet og planlægge arbejdet. Manglende planlægning har i tidens løb medført, at installatører har været nødsaget til at adskille de forskellige installationer, efter at byggeriet er færdigt. Det har betydet store ekstra omkostninger. Få derfor fastlagt, hvilke ledningssystemer eller føringsveje der skal bruges af flere forskellige installationstyper eller vælg nogle produkter, hvor man umiddelbart kan tilføje den nødvendige adskillelse, hvis behovet opstår.

Adskillelsen er vigtig

Når en elinstallatør fremfører installationskabler i ledningskanaler på for eksempel kontorer, er det fristende at anvende den samme kanal til fremføring af kabler og ledninger til EDB- og telefoninstallationer. Det er praktisk og pænt. Men EDB- og telefoninstallationer skal ikke nødvendigvis vedligeholdes af en autoriseret elinstallatør. Derfor er det påkrævet, at de forskellige installationssystemer oplægges i hvert sit spor, og at installationskablerne er fastholdt, så de bliver i kanalen, når låget fjernes. Det skyldes, at arbejde på disse installationer ikke er omfattet af elinstallatørloven, og derfor fremover kan vedligeholdes af andre end en elinstallatør.
Installationer, der normalt oplægges eller vedligeholdes af andre end en autoriseret elinstallatør, skal således være adskilt fra lavspændingsinstallationen. Det skal være muligt at arbejde på disse installationer uden at foretage indgreb i lavspændingsinstallationen. På samme måde er det naturligt for fx maskinfabrikanter og visse edb-, telefon- og alarmfirmaer, at en elinstallatør ikke må foretage indgreb i deres installationer. Det bliver betragtet som et indgreb, blot at løfte eller flytte et kabel eller en ledning.

Hvad er et ledningssystem?

Et ledningssystem er defineret som en eller flere ledninger eller skinner med fastgørelsesmateriel og eventuel kapsling. Et ledningssystem er dermed en fællesbetegnelse for en række forskellige måder, hvorpå man kan fremføre en installation.
De mest almindelige ledningssystemer er rør, hvori der kan trækkes ledninger og kabler, lukkede ledningskanaler, ledningskanalsystemer, kabelbakker og stiger, kabelknægte samt bøjler og holdere.

Forskellige spændingssystemer

Der er visse krav, hvis et ledningssystem skal indeholde strømkredse med spænding i både spændingsområde I (en nominel spænding på højst 50 V AC eller 120 V DC) og II (over spændingsområde I men under 1000 V AC eller 1500 V DC). I disse tilfælde skal man fremføre hvert kabel eller ledning isoleret for den højst forekommende spænding. Alternativt skal kablerne eller ledningerne fremføres i hvert sit separate rør, hvert sit rum i ledningskanaler eller være fysisk adskilt med skillevægge på kabelbakker. Man må ikke fastgøre ledningerne med en fællesbøjle.
Der er imidlertid særlige regler for SELV og PELV strømkredse. Her kan den beskyttende adskillelse fx være opnået ved, at strømkredsen udover grundisolation er omsluttet af en isolerende kappe. Det betyder, at man kan fremføre disse SELV og PELV strømkredse i samme rør, rum i ledningskanal, kabelbakke eller under samme bøjle som kabler og ledninger i spændingsområde I. Det forudsætter dog, at der er tale om installationer, som har funktionsmæssig tilknytning til lavspændingsinstallationen.
Hvis man fx i et 5*1,5mm2 kabel har en 230 V kreds (fase, nul og jord) og en 12 V kreds til et lavvoltbelysningsanlæg, skal man sikre sig, at der er krybe- og luftafstand mellem klemmerne for de to kredse. En afstand der skal svare til ca. 6 mm.

Korrekt adskillelse

En korrekt adskillelse tager højde for, at ledninger og kabler, der hører til forskellige installationstyper, ikke må blandes sammen. Hvis der er forskellige spændingsniveauer skal de holdes adskilt.
I store industrivirksomheder benyttes flere kabelbakker eller -stiger til fremføring af de forskellige installationer. Man kan også vælge at anvende kabelbakker med flere spor. Men hvis installationen skal udvides, skal man være opmærksom på, at man ikke lægger et kabel i det forkerte spor. I andre installationer kan det være nyttigt at anvende ledningskanaler med flere spor.