Stærkstrømsbekendtgørelsen

Her kan du finde links til afsnittene i stærkstrømsbekendtgørelsen, de enkelte afsnit af stærkstrømsbekendtgørelsen er fra 2017 blevet afløst af bekendtgørelser under elsikkerhedsloven.

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Afsnit 107-2-D1

Afsnit 6 som PDF-fil

Strækstrømsbekendtgørelsen - Elektriske installationer af 1993

Her finder du stærkstrømsbekendtgørelsen om elektriske installationer af 1993, både som pdf-fil og på Retsinformation.dk

Stærkstrømsbekendtgørelsen - elektriske installationer