Dokumentation ved afvigelse fra standarder

Hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist, skal du indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven. Her kan du læse mere om, hvad din indberetning skal indeholde.

Dokumenter dit arbejde

Det er et krav i elsikkerhedsloven, at de elektriske installationer, som du udfører, er sikre. Konkret må installationerne ikke være farlige for personer, husdyr eller ejendom. Når du følger bekendtgørelserne og de standarder, som de henviser til, kan du være sikker på, at kravet om sikkerhed bliver opfyldt.

Hvis du afviger fra standarderne helt eller delvist, skal du indberette og dokumentere det arbejde, som du har udført på installationen.

Her skal du være opmærksom på, at der findes en række standarder, som du ikke må afvige fra.

Du skal lave indberetningen digitalt på virk.dk.

Hvad skal min indberetning indeholde?

Din indberetning skal dokumentere, hvordan du overholder kravet om sikkerhed i elsikkerhedsloven. For at lave din indberetning skal du udfylde og indsende en blanket, hvori du skal oplyse følgende:

  • Adresseoplysninger på installationen/anlægget
  • Placering af installationen/anlægget på adressen
  • Dato for arbejdets udførelse
  • Relevant dokumentation
  • Beskrivelse af hvilke punkter i standarden, du afviger fra

Eksempler på relevant dokumentation:

  • Tekniske specifikationer
  • Måleresultater
  • Fotos
  • CAD-tegninger
  • Beregninger

Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk.

Hvem kan søge?

Det er dig som virksomhed, der skal sørge for at lave dokumentationen og udfylde blanketten.

Derudover bør du sørge for at give dokumentationen videre til ejeren af installationen, så denne altid har adgang til den, fordi det er ejeren, der har ansvaret for installationen.

Hvis der er andre, som kan have brug for dokumentationen, er det ejerens ansvar at udlevere den. I særlige tilfælde kan vi i Sikkerhedsstyrelsen hjælpe med at fremskaffe dokumentationen.

11. juni 2017