Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med elinstallationer og -anlæg

Vi fører løbende tilsyn elinstallationer og elanlæg i Danmark. Her kan du læse mere om, hvordan vi udfører tilsynet.

Hvad fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med?

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området for elinstallationer og elanlæg. En del af vores opgave er at føre et løbende tilsyn med, at installationer og anlæg er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Vi fører også tilsyn med, at eleftersynsrapporter i forbindelse med tegning af ejerskifteforsikringer er retvisende.

Der er forskel på, hvordan tilsynet foregår alt efter, om det drejer sig om elinstallationer, eller hvis det er et elanlæg, som skal undersøges.

Tilsyn med elinstallationer

Et tilsyn med elinstallationer foregår typisk ved, at en elinspektør fra Sikkerhedsstyrelsen undersøger installationen i forbrugets retning. I praksis betyder det, at inspektøren begynder ved måleren eller tavlen og herefter går igennem installationen stikprøvevis frem til de brugsgenstande, der er tilsluttet. Det kan eksempelvis være en lampe eller en vaskemaskine.

Bliver der fundet fejl, får ejeren af installationen besked om det. Vedkommende får typisk vejledning eller et påbud om at få en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at udbedre fejlene.

Ejeren af installationerne kan være en privat borger, som får undersøgt elinstallationer i sit hus, men det kan også eksempelvis være en virksomhed, der ejer sine egne erhvervslokaler. Det er altid ejeren af installationernes ansvar, at installationerne er i orden.

Tilsynet er gratis, men det kan ikke bestilles.

Tilsyn med eleftersynsrapporter

Når man vil sælge sin bolig, kan man vælge at få lavet en tilstands- og eleftersynsrapport. Rapporterne er et krav, hvis man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Eleftersynsrapporter bliver lavet af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Formålet med tilsynet er altså at sikre, at installatørvirksomhederne laver rapporter, der giver et retvisende billede af en given boligs elinstallationer.

Tilsynet er gratis for boligejerne.

Tilsyn med elanlæg

Når vi fører tilsyn med elanlæg, foregår det typisk som et dialogbaseret tilsyn.

Det vil sige, at elinspektøren tager en dialog med den driftsansvarlige og ejeren af elanlægget om, hvordan de arbejder i forhold til deres kvalitetsledelsessystem. Det kan for eksempel være deres håndtering af fejl eller hændelser. 

Derefter gennemgår inspektøren dele af anlægget.

Er der fejl på anlægget eller uhensigtsmæssige rutiner i arbejdet på anlægget, kan Sikkerhedsstyrelsen give et påbud om, at det skal bringes i orden.

Hvordan udvælger Sikkerhedsstyrelsen steder for tilsyn?

Fra 2015 til 2018 har vi i forhold til elinstallationer kørt en branchebaseret indsats. Her er en række virksomheder inden for givne brancher blevet tilfældigt valgt ud.

Eksempelvis har vi ført tilsyn med elinstallationerne hos tandlæger og privatpraktiserende læger, på byggepladser, i kontorbygninger, legelande og forlystelsesparker.

De data, som Sikkerhedsstyrelsen har fået på fejl og mangler ved elinstallationerne i de forskellige brancher, skal bruges til føre et mere risikobaseret tilsyn i fremtiden. Det giver os mulighed for at fokusere tilsynet på de steder, hvor der er størst problemer.

Ud over tilsyn hos elforsyningsvirksomheder og diverse brancher har almindelige boliger også været udvalgt. Disse kan både blive udvalgt tilfældigt eller på baggrund af anmeldelser, hvor Sikkerhedsstyrelsen laver en sikkerhedsmæssig vurdering af behovet for vejledning, påbud eller et tilsyn.