Indberet ulykker på et elektrisk anlæg

Den driftsansvarlige virksomhed skal indberette ulykker af elektrisk karakter på et anlæg til Sikkerhedsstyrelsen. Her kan du læse mere om, hvornår der skal laves en indberetning.

Indberet straks efter ulykken

En elektrisk ulykke dækker både over personskader og skader på elektrisk materiel.

Når der sker en ulykke, er det den driftsansvarlige virksomhed, som skal indberette den til Sikkerhedsstyrelsen. Det er vigtigt, at ulykken bliver indberettet straks efter, at den er sket, hvor de nødvendige oplysninger skal med.

Uanset om der tale om personulykker eller alvorlige elbrande, skal der være en præcis beskrivelse af hændelsesforløbet, sådan at vi efterfølgende kan klarlægge årsagen til ulykken.

Ulykker med personskade

Hvis elektrisk strøm har medført, at en person (direkte eller indirekte) er blevet skadet ved strømgennemgang eller lysbue, skal der laves en indberetning.

Det gælder også, hvis ulykken involverer fremmed personale.

Ulykker med elbrande i materiel

Ulykker i form af elbrande og eksplosionsbrande, der sker i materiel fastmonteret i forsyningsnettet skal indberettes.

Materiellet kan fx være:

  • Transformere
  • Koblingsanlæg
  • Spændingstransformere
  • Kabelskabe i lavspændingsnettet.

Elbrande i kabelskabe i et lavspændingsanlæg skal kun indberettes, hvis hele kabelskabet kræver udskiftning.

Alvorlige brande, der medfører større materielle skader på anlægget og omgivelserne skal også indberettes.

Hvem skal indberette ulykken?

Uanset om der er tale om en personulykke eller elbrande i materiel, er det altid den driftsansvarlige virksomhed, som skal indberette ulykken til Sikkerhedsstyrelsen.

Det er vigtigt, at ulykken bliver indberettet straks efter, at den er sket sammen med de nødvendige oplysninger.

Sådan indberetter du en ulykke

Hvis der sker en ulykke af elektrisk karakter på et elektrisk anlæg, skal du indberette til os. Det er den driftsansvarlige virksomhed, som har ansvaret for at lave indberetningen.

Når du skal lave indberetningen, skal du udfylde en blanket på www.virk.dk.

Foruden personulykker skal du indberette eksplosioner og brande.

Når du laver indberetningen, skal du sørge for at få alle oplysninger med, som kan have betydning, når vi skal vurdere årsagen til ulykken.

Hvis du har spørgsmål til indberetningen, er du velkommen til at kontakte os i Sikkerhedsstyrelsen.