Reparation af en eksisterende installation

Ved servicering og reparation af en eksisterende installation skal installationen være i overensstemmelse med de regler, der gjaldt på udførelsestidspunktet.

Reparation uden ændringer

Det er tilladt at fjerne installationen og opsætte den på nøjagtigt samme sted igen. Dermed kan arbejdet udføres efter de oprindelige regler. Dette vil typisk være aktuelt ved fx forsikringssager efter en brand eller lign., hvor installationen laves som en kopi af den oprindelige installation.

Stikkontakt

Hvis en stikkontakt uden bagdåse har været lovligt installeret, er det tilladt at udskifte stikkontakten, uden at der skal monteres en dåse bagved. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må udskifte en stikkontakt uden beskyttelseskontakt til en stikkontakt med beskyttelseskontakt, uden at du forbinder beskyttelseskontakten til en virksom beskyttelsesleder.

Rørinstallation

Det er tilladt at udskifte ledninger i rørinstallationer, når det gøres efter de regler, som var gældende på tidspunktet, hvor rørinstallationen blev lavet.

Installationer i gerigter

Der er lovligt at udskifte materiel, der er installeret i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende på installationstidspunktet. Det accepteres, at fx en smal minitangent udskiftes med FUGA eller tilsvarende nyere materiel.

Det er en forudsætning ved montering af nye gerigter, at afbrydere / stikkontakter placeres samme sted som før.

Det accepteres også, at der fx monteres en ny stikkontakt under en eksisterende afbryder uden dåse, når dette sker håndværksmæssigt forsvarligt og der ikke er samlemuffer bagved.

Det har aldrig været tilladt at anvende samlemuffer bag dørgerigter, når stikkontakter og afbrydere var placeret direkte i gerigten uden brug af dåse.

Installationer i pladevægge

Fra 14. oktober 1966 til 1. januar 1970 kunne stikkontakter og afbrydere placeres i pladevægge uden dåser, hvis der ikke blev foretaget samlinger med samlemuffer. Der er ikke nogen specifik definition på en pladevæg. Det kan være en væg opbygget af en eller anden form for plade (let skillevæg) med eller uden isolering.

Klemlisteinstallation

Reglerne for klemlisteinstallationer findes i Stærkstrømsreglementet af 1962 3. udgave i afsnit 6 §17.

Klemlisteinstallationer skal opfylde de krav, der var gældende, da installationen blev udført, og installationerne kan også renoveres/repareres i henhold til disse.

Som hovedregel skal man sikre sig, at de grundisolerede ledninger ikke kan komme i kontakt med brandbare eller ledende flader.

Det accepteres, at samlinger af ledninger foretages med kronemuffer (også plast). En sådan samling kræver, at ledningerne er stramt udspændt, så de ikke berører klemlistens sider eller bund. Afgreninger skal udføres med afgreningsklemmer eller samlemuffer. Ved afgreningssteder skal du sørge for, at hverken ledninger eller ledningsforbindelser kan blive udsat for trækpåvirkning.

Det er tilladt at fremføre særskilt rør-kabelinstallation i klemlister sammen med ledninger på klemmer, forudsat at bestemmelserne for rør-kabelinstallation følges. Dette betyder, at samlinger og afgreninger skal udføres i dåser.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.

14. februar 2018