Termografering af eltavler er autorisationskrævende arbejde

Denne vejledning er til dig, der udfører el-termografi. Her kan du få overblik over, hvilke regler el-termografering er omfattet af.

Termografering af eltavler

Du må kun udføre termografering af eltavler, hvis du er autoriseret elinstallatørvirksomhed eller tavlefabrikant.

Inden du går i gang med at udføre en el-termografering, skal du altid foretage en risikovurdering. Risikovurderingen skal fastlægge, om du skal udføre termograferingen som arbejde under spænding eller som arbejde i nærheden af spænding.

Det er din risikovurdering, som skal vise, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at termograferingen udføres af én person.

Husk altid at være særlig opmærksom ved åbning og demontering af afdækning eller låger på ældre tavler.

Sådan er reglerne

El-termografering er omfattet af installationsbekendtgørelsens kapitel 7, Drift og vedligehold, Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation.

Risikovurdering og termograferingen skal udføres i overensstemmelse med standarden EN 50110, Drift af elektriske installationer og anlæg.

Termografering af elektriske installationer er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 30 om autorisation samt de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i lov om autorisation.

Hvem må udføre termografering?

Termografering er ikke et lovkrav, men det kan bidrage til høj driftssikkerhed. Det er især vigtigt i virksomheder, der er afhængige af at undgå kostbare produktionsstop. Gennem termografering kan man nemlig opdage fejl, inden de fører til kortslutninger, og inden de kan ses ved en visuel inspektion.

Ved termografering skal tavlelåger og afdækninger fjernes. Dette arbejde er underlagt autorisationsansvar. I praksis kan termograferingen derfor kun udføres ved medvirken af en autoriseret elinstallationsvirksomhed eller af tavlefabrikanter.

Lav en risikovejledning før termografering

Det er obligatorisk at lave en risikovurdering i overensstemmelse med DS/EN 50110, når du arbejder på elektriske anlæg og installationer under spænding, også hvis du skal udføre termografering.

Du skal blandt andet tage højde for kortslutningseffekten, som afhænger af, hvor tæt du er på transformerstationer, og om der findes backup-generatorer, UPS-anlæg eller lignende. Derudover skal du selvfølgelig vurdere risikoen ved selve tavlen.

Tidligere indeholdt installationsbekendtgørelsen mere præcise krav, eksempelvis krav om, at der altid skulle være to personer til stede, hvis installationen var forsikret med mere end 63 A. Nu er det op til en risikovurdering, som du altså skal udføre i henhold til DS/EN 50110.

Personlige værnemidler ved termografering

En del af risikovurderingen er at afdække behovet for personlige værnemidler, fx L-AUS-handsker. Hvis uheldet er ude, er det de personlige værnemidler, der beskytter dig.

Se videoen nedenfor.

Om vejledningen

  • Vejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard

Siden er opdateret 8. december 2023