Regler for ændring eller udvidelse af en installation

Her kan du se, hvilke installationsbestemmelser du skal følge, når du ændrer eller udvider en installation.
  • Denne vejledning bygger på den nye installationsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juli 2017.

Uanset om du laver en ny installation, der er bygget op fra bunden eller du udvider en eksisterende installation, er kravene de samme. Du skal følge reglerne i installationsbekendtgørelsen.

Når du ændrer en installation

En ændring af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation bibeholdes og at en eller flere enheder bliver ændret eller udskiftet.

Det kan fx være, hvis ledninger i en rørinstallation skiftes ud, en stikkontakt uden jordkontakt bliver udskiftet med en jordkontakt eller hvis en tavle flyttes fra én placering til en anden.

Når du udvider en installation

En udvidelse af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation får tilført noget nyt.

Det kan fx være, hvis du trækker et nyt kabel frem til en ny stikkontakt, der ikke er i installationen i forvejen.

Hvis du udvider installationen, skal du følge installationsbekendtgørelsen. 

Krav om beskyttelsesleder

Kravet om beskyttelsesleder fremført til tilslutningssteder kan undlades, hvis der lovligt ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation og udvidelsen er begrænset til højest 2 tilslutningssteder.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

22. august 2017