Regler for ændring eller udvidelse af en installation

Her kan du se, hvilke installationsbestemmelser og krav du skal følge, når du ændrer eller udvider en eksisterende installation.
Uanset om du laver en ny installation, der er bygget op fra bunden, eller du udvider en eksisterende installation, er kravene de samme. Du skal følge reglerne i installationsbekendtgørelsen.

Når du reparerer/udskifter eller ændrer en installation

En ændring af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation bibeholdes og at en eller flere enheder bliver ændret eller udskiftet.

Det kan fx være, hvis ledninger i en rørinstallation skiftes ud, hvis en stikkontakt uden jordkontakt bliver udskiftet med en stikkontakt med jordkontakt, eller hvis en tavle flyttes fra én placering til en anden.

Når du foretager en udskiftning af noget eksisterende, fx hvis du udskifter en stikkontakt eller ledninger i installationsrør, er kravet blot, at du udskifter materiellet med tilsvarende ældre materiel eller nyt materiel. Det er en forudsætning, at materiellet passer ind i den eksisterende installation.

Eksisterende stofledninger i stålrør kan udskiftes med nye ledninger, uden at der skal fremføres en beskyttelsesleder. Ligeledes kan en eksisterende stikkontakt uden beskyttelseskontakt (jord) udskiftes med en stikkontakt uden beskyttelseskontakt.

Hvis der i stedet opsættes en stikkontakt med beskyttelseskontakt, skal beskyttelseskontakten tilsluttes en virksom beskyttelsesleder. 

Når det nye materiel har mindst samme egenskaber og fysiske placering som det materiel, der blev udskiftet, og når den eksisterende installation ikke påvirkes, er der ikke tale om ny installation, men om en udskiftning.

Flyttes en eksisterende installation eller en tavle, skal den del, der flyttes, leve op til de krav og bestemmelser, der gælder i dag. 

Vingedåser og ændringer af installationen

Afbryder med glimlampe

Belysning og lækstrømme

Når du installerer belysningsarmaturer, skal du være opmærksom på lækstrømme og kravene til beskyttelsesudstyr.

Klasse I-armaturer må efter  konstruktionsstandarden DS/EN 60598-1 have en lækstrøm på op til 3,5 mA. Efter installationsstandarden DS/HD 60364-5-53 må lækstrømme ikke være større end 0,3 gange RCD'ens mærkeudløsestrøm. 

Du skal være opmærksom på denne problemstilling, hvis du installerer flere armaturer. Kontakt evt. armaturproducenten og få oplyst lækstrømmen på dit armatur, så du kan tilrettelægge installationen ud fra det.   

Når du udvider en installation

En udvidelse af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation får tilført noget nyt.

Det kan fx være, hvis du trækker et nyt kabel frem til en ny stikkontakt, der ikke er i installationen i forvejen.

Hvis du udvider installationen, skal du følge installationsbekendtgørelsen.

Hvor kan beskyttelseslederen udelades

Du kan udelade beskyttelsesleder til tilslutningssteder, hvis der lovligt ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation og udvidelsen er begrænset til højst 2 tilslutningssteder.

Hvis der ikke er en virksom beskyttelsesleder i en eksisterende installation, kan klasse I-brugsgenstande tilsluttes, uden at der fremføres en virksom beskyttelsesleder. Dette kræver dog, at installationen er beskyttet af en RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Undtagelsen gælder ikke for elektromedicinsk udstyr eller hvis det kan påvirke brugsgenstandens sikkerhedsmæssige funktion.

Regler for ændring eller udvidelse af en tavle

En eksisterende tavle kan inden for den eksisterende kapsling serviceres, repareres, ændres og udvides efter de krav, der var gældende, da tavlen blev fremstillet og installeret. Udvides en eksisterende tavle ud over den eksisterende kapsling, skal udvidelsen overholde de nugældende bestemmelser og krav. 

Du kan læse mere om, hvordan det gøres i praksis i "Notat om udvalgte forhold vedrørende udvidelse og ændringer af eksisterende tavler." Det findes hos Dansk El-Tavle Forening (DETF) ligesom en ny vejledning om kapslingsklasser for tavler. Begge vejledninger er udarbejdet af Dansk El-Tavle Forening i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Se link nedenfor.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

25. januar 2021
Opdateret 22. august 2022