Installation af varmepumpe

Videovejledningerne beskriver kravene ved installation af en varmepumpe, hvordan der vælges egnet beskyttelsesudstyr og hvordan man kan afklare, om en varmepumpe hører under lavspændingsdirektivet eller maskindirektivet.

Installation af varmepumpe

Krav til virksomheden

Faste elektriske installationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Dette gælder også ved udvidelse eller ændring af en eksisterende installation.

Fast tilslutning af en varmepumpe til den elektriske installation må udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed eller af en virksomhed, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer varmepumper.

Varmepumper - beskyttelse og lækstrøm

Husk at tage højde for lækstrømme, når du vælger beskyttelsesudstyr til en varmepumpe. Hvis der ikke er oplysninger om lækstrøm i fabrikantens installationsanvisning, kan lækstrømmen måles.

Konstruktionsstandarden for varmepumper tillader op til 10 mA lækstrøm. En 30 mA RCD kan kun håndtere lækstrømme på højst 30% af mærkeudløsestrømmen, dvs. op til 9 mA. 

Lavspændingsdirektiv eller maskindirektiv?

Om vejledningen

  • Vejledningen om installation er udarbejdet i samarbejde mellem Sikkerhedsstyrelsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK.
  • Vejledningen om LVD eller MD er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK
  • Vejledningen om beskyttelse og lækstrøm er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
  • Indhold fra standarder er gengivet med tilladelse fra Dansk Standard.

2. februar 2021
Opdateret
29. september 2023