El i forsamlingslokaler skal tjekkes hvert andet år

Her kan du læse mere om, hvad der skal tjekkes og hvem der har ansvaret for, at elinstallationerne i forsamlingslokaler er i orden.

Ejer har ansvar for kontrollen

Elektriske installationer i forsamlingslokaler til over 150 personer skal tjekkes hvert andet år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Som ejer, lejer eller forpagter af et forsamlingslokale er det dit ansvar at sikre, at kontrollen af de elektriske installationer bliver udført. Det er derfor dig, som skal tage kontakt til en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Elsikkerhedsattest i forsamlingslokaler

Forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal have de elektriske installationer kontrolleret mindst hvert andet år. Der skal være udstedt en elsikkerhedsattest, som skal anbringes synligt for publikum.

Se videovejledningen om elsikkerhedsattesten nedenfor.

Kontrollen - hvad og hvordan?

De elektriske installationer i et forsamlingslokale skal hver 24. måned kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Kontrollen omfatter kontrol af tavler, elinstallationen og brugsgenstande samt funktionsafprøvning af de brandtekniske installationer som omfatter nødbelysning, varslingsanlæg og automatisk branddørlukningssystem (ABDL).

Som dokumentation for kontrol af installationen og de brandtekniske installationer skal den autoriserede elinstallatørvirksomhed udfylde og underskrive en elsikkerhedsattest.

Elsikkerhedsattesten skal opsættes i forsamlingslokalet og være tilgængelig for gæsterne i lokalet.'

Se videovejledningen nedenfor om, hvad der skal kontrolleres.

Kontrollen handler om sikkerhed

Et eftersyn af de elektriske installationer skal sikre, at elinstallationerne er forsvarlige, så der ikke opstår brande og elulykker, og at nød- og panikbelysningen fungerer, så tragiske ulykker kan undgås.

Ved eftersynet af installationen skal der især lægges vægt på installationsforhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan medføre brand eller risiko for elektrisk stød.

Flere typer af forsamlingslokaler

Der findes flere typer af forsamlingslokaler:

 • teatre
 • biografer
 • restaurationer
 • cafeer
 • diskoteker
 • selskabslokaler
 • mødelokaler
 • koncertsale
 • udstillingslokaler
 • idrætshaller

Andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål skal også tjekkes. Det gælder også gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det enkelte forsamlingslokale.

Forsamlingslokaler skal også kontrolleres, hvis de enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Husk attesten

Når du har udført kontrollen og tjekket, at de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen er i orden, skal du som elinstallatør udskrive en elsikkerhedsattest, som skal sættes op et synligt sted i forsamlingslokalet.

Om videovejledningen

 • Videovejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Siden er opdateret 8. november 2022.