El i forsamlingslokaler skal tjekkes hvert andet år

Her kan du læse mere om, hvad der skal tjekkes, hvem der har ansvaret og hvordan et kontrolbesøg skal indberettes til os i Sikkerhedsstyrelsen.

Ejer har ansvar for kontrollen

Elektriske installationer i forsamlingslokaler til over 150 personer skal tjekkes hvert andet år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Som ejer, lejer eller forpagter af et forsamlingslokale er det dit ansvar at sikre, at kontrollen af de elektriske installationer bliver udført. Det er derfor dig, som skal tage kontakt til en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Kontrollen handler om sikkerhed

Et eftersyn af de elektriske installationer skal sikre, at elinstallationerne er forsvarlige, så der ikke opstår brande og elulykker, og at nød- og panikbelysningen fungerer, så tragiske ulykker kan undgås.

Ved eftersynet af installationen skal der især lægges vægt på installationsforhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan medføre brand eller risiko for elektrisk stød.

Skema til eftersyn af forsamlingslokaler

Flere typer af forsamlingslokaler

Der findes flere typer af forsamlingslokaler:

  • teatre
  • biografer
  • restaurationer
  • diskoteker
  • selskabslokaler
  • mødelokaler
  • koncertsale
  • udstillingslokaler
  • idrætshaller

Andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål skal også tjekkes. Det gælder  også gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det enkelte forsamlingslokale.

Forsamlingslokaler skal også kontrolleres, hvis de enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Et kontrolbesøg skal indberettes

Er det dig som autoriseret elinstallatørvirksomhed, der skal udføre tjekket af den elektriske installation i forsamlingslokalet, kan du vælge at følge dette skema.

Når du har udført kontrollen og tjekket, at de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen er i orden, skal du indrapportere besøget til vores rapporteringssystem.

Fra systemet kan du som elinstallatør udskrive en elsikkerhedsattest, som skal sættes op et synligt sted i forsamlingslokalet.