Elektrisk materiel skal være tilgængeligt

Installationsbekendtgørelsen stiller krav om, at elektrisk materiel skal være anbragt således, at betjening, eftersyn, servicering, vedligeholdelse og adgang til forbindelserne til materiellet kan foregå så let som muligt.

Fagligt ansvarlig vurdering

Som udgangspunkt er det dig (den fagligt ansvarlige), som vurderer, om materiellet er let tilgængeligt. Du kan fx spørge dig selv, om du sikkert kan servicere det elektriske materiel med den valgte placering?

Private hjem

I private hjem bør samlinger og tilslutningssteder være tilgængelige og skal kunne tilgås på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde evt. ved brug af forventelige hjælpemidler. Samlinger og tilslutningssteder skal være tilgængelige, uden at der skal foretages destruktive indgreb, fx demontering  af lofter, hvor der er risiko for at beskadige eller ødelægge loftet.

Andre bygninger

Tilgangen til elektriske samlinger skal altid foregå på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Dette udelukker ikke, at der evt. skal anvendes stige, lift eller andet hjælpeværktøj. Det kommer helt an på en konkret vurdering i den aktuelle situation.

Eksempler på alternative placeringer

Her er nogle eksempler på alternative placeringer af samlinger/elektriske forbindelser:

  • Kravet om tilgængelighed kan opfyldes ved, at der etableres en inspektionslem i loftet, så installationen let kan efterses og vedligeholdes.

Over et let nedtageligt loft, fx lameller eller plader opsat på bæreskinner

  • Hvis det omtalte loft er konstrueret som et let nedtageligt loft, kan man have samlinger og tilslutningssteder oven over loftet. Det kræver, at loftet kan fjernes og sættes op uden brug af værktøj eller af en person alene ved brug af almindeligt håndværktøj og uden brug af særlige hjælpemidler og uden at loftet eller den øvrige loftkonstruktion beskadiges eller ødelægges. Installationen over loftet betragtes som synlig installation.

Hvis der er højt til loftet

  • Hvis der er meget højt til loftet i en virksomhed, men virksomheden har en lift, så kan samlinger og elektriske forbindelser godt placeres under loftet i netop denne virksomhed. Det betragtes som at der ikke er brug for særlige hjælpemidler. Dette er ikke ensbetydende med, at man så kan acceptere denne placering alle steder. Det kommer an på en konkret vurdering.

10. august 2020