Love og regler om elprodukter

Du kan her se en samlet oversigt over de love og regler, som er gældende for elprodukter. Foruden produktsikkerhedsloven er nogle elprodukter også omfattet af elsikkerhedsloven og lavspændingsdirektivet.

Produktsikkerhedsloven

Alle produkter, som sættes i omsætning, er dækket af produktsikkerhedsloven, med mindre anden lov er gældende. Når der er tale om elektriske produkter, skal produktet også leve op til en række andre love og regler.

Elsikkerhedsloven 

Elsikkerhedsloven har fra 1. januar 2016 erstattet stærkstrømsloven. 

Bekendtgørelse om elektrisk materiel

Bekendtgørelse 311 af 30/3/2016 implementerer lavspændingsdirektivet i dansk lovgivning.

Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding.

Det gælder derfor for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug.