Grænseflader mellem reglerne for anlæg og installationer

Du får her en oversigt over grænsefladerne i bekendtgørelserne for elektriske anlæg og elektriske installationer. Grænsefladerne er med til at definere, hvilke områder bekendtgørelserne hver især dækker.

Skillelinje mellem bekendtgørelser

Hvad enten du arbejder med elektriske anlæg eller elektriske installationer, skal du være opmærksom på, hvor skillelinjen mellem de forskellige bekendtgørelser går.

I figuren nedenfor kan du se sammenhængen mellem de forskellige bekendtgørelser, og hvilke områder de hver især dækker.

Til og med forsyningspunktet

Bekendtgørelsen for drift af elektriske anlæg gælder frem til og med forsyningspunktet (tilslutningspunktet) for den elektriske installation. Forsyningspunktet for den elektriske installation er afgangsklemmerne i kabelskabet, hvor stikledningen til installationen tilsluttes. Selve kabelskabet er en tavle og er udført efter standarderne for lavspændingstavler.

Kabelskabet

Kabelskabet tilhører det elektriske anlæg, og hvis man som elinstallatør skal tilslutte en stikledning i kabelskabet, er arbejdet omfattet af § 46 i bekendtgørelsen for drift af elektriske anlæg.

Bekendtgørelse og HD 60364

Ud over bekendtgørelsen for udførelse af elektriske anlæg gælder HD-60364-serien for hele lavspændingsinstallationen. Det vil sige fra lavspændingshornene på transformeren og udefter. Grænsefladen er markeret med en stiplet linje ved transformeren.

Helt overordnet skal lavspændings-elforsyningsanlæg udføres efter både bekendtgørelsen for udførelse af elektriske anlæg og HD-60364-serien.

Der kan også være tale om en virksomhed med egen transformer, hvor første tavle i den elektriske installation er placeret på væggen op mod transformerstationen og forbindelser er udført med skinner. Her gælder det stadigvæk, at lavspændingsdelen udføres efter HD-60364-serien.

Jordingsanlægget

Jordingsanlægget i transformerstationen, udføres efter EN 50522 - jording af stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV , hvad angår både beskyttelsesjording og driftsjording.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Energi og Sikkerhedsstyrelsen.

1. september 2017