Regler for elinstallationer og elanlæg

Elsikkerhedsloven trådte i kraft 1. januar 2016. De mere detaljerede regler fastlægges i en række bekendtgørelser. Her får du en oversigt over lov og bekendtgørelser samt link til Retsinformation.dk, hvor du kan finde reglerne.

Elsikkerhedsloven

Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) trådte i kraft 1. januar 2016.

Bekendtgørelser om elektriske installationer

Installationsbekendtgørelsen har afløst stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 den 1. juni 2017.
1. juli 2017 er en ændringsbekendtgørelse til  bekendtgørelse nr. 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer trådt i kraft.

Bekendtgørelser om elektriske anlæg

Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg er trådt i kraft 1. juli 2017 og afløser afsnit 5 i stærkstrømsbekendtgørelsen. 1. januar 2018 er en ny bekendtgørelse på området trådt i kraft.

Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg er trådt i kraft 1. juli 2017 og afløser afsnit 2 i stærkstrømsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg er trådt i kraft 1. juli 2017 og afløser afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen.
 

Bekendtgørelser om elektrisk materiel

Bekendtgørelsen om elektrisk materiel er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Bekendtgørelsen gælder ikke for radioudstyr omfattet af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet.

Bekendtgørelsen om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (LVD) er trådt i kraft den 20. april 2016.

Bekendtgørelse om ATEX

Bekendtgørelsen om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
(ATEX) er trådt i kraft den 20. april 2016.