Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 801 for boliger er ændret

Stærkstrømsbekendtgørelsens Kapitel 801 for boliger er ændret med hensyn til antallet af lysgrupper, og i Kapitel 701 - for områder med badekar eller bruser - er der sket ændringer i områdeinddelingen.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2001:

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Elektriske installationer

Det er stadig et krav, at antallet af lysgrupper til forsyning af 250V stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og mindre enfasede brugsgenstande mindst skal være lig med boligens areal i m2 divideret med 50. Afsnit 6 er imidlertid ændret på den måde, at beregningen foretages ud fra boligarealet, som angives på BBR meddelelsen, og ikke som tidligere ud fra nettoarealet.
Kravet om gruppeantallet er også skærpet, således at der altid skal være mindst 2 lysgrupper. Dette gælder dog kun for selvstændige boliger og ikke for hotelværelser, værelser på plejehjem, kollegieværelser o.l. Antallet af 250V stikkontakter i den faste installation er uændret, men de disponible 250V stikkontakter i køkkener skal fordeles på mindst 2 lysgrupper.
Definitionen på en bolig omfatter stadig lejligheder, helårshuse, fritidshuse hotellejligheder, hotelværelser værelser på plejehjem, kollegieværelser o.l.

Kapitel 701 - områder med badekar eller bruser

Der er også foretaget ændringer i bestemmelserne for områder med badekar eller bruser, og det er præciseret, at bestemmelserne ikke gælder for nødbrusere fx i industrielle områder og laboratorier.

Område 0 er stadig det indre af badekaret eller brusebadets eventuelle bassin. Men som noget nyt er de nederste 0,05 m over færdig gulv og ud til en vandret afstand på 0,6 m fra brusehovedets normale placering under badning nu også område 0.

Område 1 er nu begrænset til området over område 0 og op til en højde på 2,25 m over baderummets gulv. Som noget nyt er rummet under badekar eller brusebassin også område 1, uanset om det er åbent eller inddækket.

Område 2 er uændret.

Område 3 er stadig begrænset af en vandret afstand på 2,40 m uden for område 2, og en højde på 2,25 m over baderummets gulv. Som noget nyt er område 3 udvidet til også at omfatte området over område 1 og område 2 op til loftet eller til en højde på 3,0 m over gulv, afhængig af, hvad der er lavest.

Områdeinddeling er illustreret i afsnit 6 på fig. 701A og fig. 701B.

Særligt følsomme

Da personer, som er eller har været i bad, er særlig følsomme over for elektriske stød, stilles der særlige krav til installationen i badeområder. Kravene til ledningssystemer gælder således både for synlige ledningssystemer og for ledningssystemer anbragt i gulv, væg eller lofter i en dybde på indtil 5 cm. Man skal være opmærksom på dette ved udførelse af installationer i vægge, som støder op til badeværelser. Generelt kan man sige, at der i område 0, 1 og 2 kun må være ledningssystemer, som forsyner brugsgenstande i de pågældende områder.

Kravene til koblingsudstyr, afbrydere og stikkontakter, varierer også for de forskellige områder, men der må kun installeres stikkontakter i område 3. Hvis lofthøjden er mere end 2,25 m, må der ikke installeres stikkontakter i den del af område 3, der omfatter rummet over område 1 og 2, og eventuelle stikkontakter, der installeres uden for område 3, men inden for baderummet, skal være beskyttet som for område 3.

Reglerne for fastmonterede brugsgenstande dvs. brugsgenstande, som er fastgjort til et underlag eller på anden måde fastholdt i en bestemt stilling, er ændret. Det er nu tilladt at anbringe ventilatorer og varmeapparater i område 2. Ved installation af lamper eller badeværelsesskabe med indbyggede stikkontakter skal man være opmærksom på, at stikkontakten skal placeres uden for område 1 og 2.

Det er fortsat tilladt at opstille fx vaskemaskiner i område 1 og 2, da vaskemaskiner ikke er fastmonteret brugsgenstande. Opstilles en vaskemaskine i område 1 eller 2, skal den dog mindst have kapslingsklassen IPX4, iht. 701.512.2.