ATEX-direktivet

ATEX er en forkortelse af 'Atmosphere explosible'. Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'.
Du kan læse mere om ATEX i bekendtgørelsen om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

Nyt ATEX-direktiv 2016

ATEX-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU) er delvist implementeret af Sikkerhedsstyrelsen i bekendtgørelse nr. 289 af 17. marts 2016 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære. Den øvrige del af direktivet er implementeret af Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen, som implementerer direktivet, trådte i kraft 20. april 2016 og fastsætter blandt andet de erhvervsdrivendes forpligtelser, principper for produkternes overensstemmelse med direktivet og rammerne for markedsovervågning. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere, at det er Arbejdstilsynet, der udpeger bemyndigede organer til at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering for så vidt angår elektriske produkter omfattet af bekendtgørelsen.

Sammenlign direktiv og bekendtgørelse

Sikkerhedsstyrelsen har lavet en sammenligningstabel, der kan bruges til finde artikler fra direktivet i bekendtgørelsen. 

Download dokumenter