75-procentsreglen forsvinder fra 1. januar 2020

Gennem mange år har det været muligt at dimensionere kabler i nye installationer ud fra en forenklet metode, 75-procentsreglen. Fra 1. januar 2020 er det slut. Den danske 70/75-procentsregel bliver slettet, og fremover skal installationer dimensioneres med udgangspunkt i beregninger efter standardserien HD 60364. Her bliver der taget højde for forhold som omgivelsernes temperatur og samlet fremføring af flere kabler.

Baggrund for 75-procentsreglen

75-procentsreglen har i mange år været en enkel metode for elinstallatører, når nye installationer skulle projekteres. Hvis kabler ikke blev belastet med mere end 75 procent af den maksimale strøm, var det ikke et krav at lave detaljerede beregninger af installationen for at undgå, at kabler med samlet fremføring blev overophedede og beskadigede omgivelserne. 

Det har været en særlig dansk regel i stærkstrømsbekendtgørelsen, men da der trådte en ny installationsbekendtgørelse i kraft 1. juli 2017, skulle de detaljerede anvisninger i stedet findes i standarder. 75-procentsreglen blev til et særligt nationalt punkt (SNC) i standardserien HD 60364, og der blev tilføjet en 70 procents-regel, som kan anvendes under visse forhold.

Frem til 30. juni 2019 var det fortsat muligt at bruge stærkstrømsbekendtgørelsen. Derefter er det et krav at projektere og udføre installationer efter installationsbekendtgørelsen og dermed med udgangspunkt i HD 60364-standardserien. Dog kan man frem til 30. juni 2020 færdiggøre arbejde, der er projekteret inden 30. juni 2019 efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6.

Hvorfor fjernes reglen?

Både elkabler og brugen af installationer har ændret sig væsentligt, siden 75-procentsreglen blev formuleret for mere end 50 år siden. Der er kommet flere kontinuerlige belastninger, for eksempel med solcelleinstallationer og opladning af elbiler. Kabler er desuden blevet mere effektive og samtidigt tyndere, og dermed er der større risiko for overophedning og skader på kabler, der er lagt op sammen. Det er en væsentlig sikkerhedsrisiko, at kabler kan få så høje temperaturer, at de smelter og dermed kan føre til kortslutning.

Af hensyn til sikkerheden er det derfor vigtigt, at nye installationer bliver beregnet præcist ud fra strømbelastningen og de påvirkninger, som kablerne bliver udsat for.

Hvordan foregår dimensionering?

Fremover skal en elinstallation dimensioneres med beregninger ud fra standardserien HD 60364, og beregningerne skal tage højde for forhold som temperatur i omgivelserne og samlet fremføring af flere kabler.

Der bliver dog en enkelt undtagelse, der snart kan findes som en ny SNC i HD 60364-serien. Hvis der skal laves en mindre udvidelse af en eksisterende installation, behøver man ikke kende belastningen på de eksisterende kabler, hvis man ved, at belastningen ikke er højere end 70 procent i maksimalt 3 timer ad gangen. I så fald må der udvides med en enkelt strømkreds op til 16 A dimensioneringsstrøm og med et ledertværsnit på max. 4 mm2.

Er der en overgangsordning?

Der er en frist til at gøre en installation færdig, hvis den er projekteret efter installationsbekendtgørelsen inden 1. januar 2020 ud fra standardserien HD 60364 og den danske SNC (70/75-procentsreglen). I så fald er der tre års frist til at få installation gjort færdig efter de regler, som den er projekteret efter. Man skal dog sørge for, at lederes tværsnit i alle tilfælde er fastlagt ud fra deres højeste tilladelige ledertemperatur.


20. december 2019