Stikkontakter i boliger

Skal du lave stikkontakter i en bolig, skal du være opmærksom på, at der er krav til antallet af stikkontakter i et rum. Det er typen af rum, som afgør, hvor mange stikkontakter, der er krav om, og hvor de skal sidde. Hvis du vil flytte en stikkontakt, betragtes det som en ny installation.

Video - stikkontaktsystemer

Siden 1.juli 2017 har det været et krav i boliger, at beskyttelseslederen altid skal overføres fra installationen til klasse I-apparater, når disse skal tilsluttes en stikkontakt.  

Det er en god idé at aftale med ejeren eller brugeren af installationen, hvordan stikkontaktsystemet skal sættes op.

I videovejledningen gennemgås de tre stikkontaktsystemer, man lovligt kan installere i Danmark og mulighederne for at få overført beskyttelseslederen fra apparatet til installationen. 

Brug den rigtige stikprop

Det er vigtigt at bruge den rigtige stikprop, når et elapparat tilsluttes, så sikkerheden er i orden og jordforbindelsen bevares. Stikproppen skal passe til stikkontakten, ellers skal du bruge en adapter (hybridstikprop).

Antal stikkontakter i et rum

Den nye installationsbekendtgørelse indeholder krav om, hvor du må placere en stikkontakt, og hvor mange stikkontakter, der skal være i et rum.

I installationsbekendtgørelsen står der, at for hver påbegyndt 4 m2 gulvareal skal der være mindst én 250 V-stikkontakt i den faste installation. Der er dog ikke krav om mere end 10 stikkontakter i et rum. I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 var kravet højest 8 stikkontakter.

Tidligere skulle stikkontakter anbringes med så stor indbyrdes afstand, som det var praktisk muligt. Men dette krav gælder ikke længere. Nu skal du i stedet udføre installationen, så den passer til det forventede brug.

Det betyder fx, at du ikke kan sætte alle stikkontakter op ved siden af hinanden. I stedet skal du altid aftale med ejeren eller brugeren, hvor stikkontakter skal placeres.

Stikkontakter 2 meter over gulvet

I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 er stikkontakter, der var placeret højere end 2 meter over gulvet samt stikkontakter beregnet til tilslutning af stationære brugsgenstande, ikke inkluderet i kravene om, hvor mange stikkontakter, der skal være i et rum.

Installationsbekendtgørelsen indeholder heller ikke krav om dette. Men du skal være opmærksom på, at installationen skal udføres, så den passer til den forventede brug, og derfor skal du aftale placeringen med ejeren eller brugeren.

Stikkontakter, som tæller med i regnskabet

Det er kun almindelige 250 V-stikkontakter og 250 V-industrikontakter, der er lavet efter følgende standarder, som tæller med: 

  • DS 60884-2-D1, stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug
  • DS/EN 60309-2,stikpropper, stikkontakter og ledningskoblere til industribrug

Andre elektriske udtag, der er beregnet til tilslutning af brugsgenstande eller tilslutning af belysningsgenstande, fx lampestik, tæller ikke med, når du skal gøre antallet af stikkontakter i et rum op. 

Optælling af antal stikkontakter

Stikkontakter i køkkenet

Når du skal placere stikkontakter i køkkenregionen, skal der være minimum 3 stikkontakter, fordelt på mindst 2 grupper med lavt energiforbrug over tid.

Stikkontakterne skal placeres der, hvor køkkenapparaterne (fx kaffemaskine og køkkenmaskiner) skal bruges.

Se § 57, stk. 2 i installationsbekendtgørelsen 

I kogenicher skal der være minimum 1 stikkontakt. Her skal stikkontakten også placeres dér, hvor køkkenapparaterne skal bruges.

Se § 57, stk. 3 i installationsbekendtgørelsen

Kravene om antallet af stikkontakter og grupper og hvordan de skal fordeles i køkkenregioner og kogenicher er ikke blevet ændret med den nye installationsbekendtgørelse.

Hvis køkkenregionen er en del af et andet rum (fx stuen eller et køkken-alrum), skal det samlede rum overholde kravene om mindst 1 stikkontakt for hver påbegyndt 4 m2 gulvareal.

Der er dog ikke krav om mere end 10 stikkontakter i et rum, når kravet for stikkontakter i køkkenregion og kogeniche også bliver overholdt. Konkret betyder det, at de 3 stikkontakter i køkkenregionen skal indregnes i det samlede antal stikkontakter.

Video - stikkontakter i køkkener

Særligt omkring kogenicher

Kogenicher må kun indbygges i et skab, hvis fabrikanten har erklæret kogenichen egnet hertil. 
Ved indbygningen skal fabrikantens sikkerhedsanvisninger følges, så kogenichen ikke kan tændes, når skabsdøren er lukket eller sikkerheden er sikret på anden måde. 

Stikkontakter i badeværelser

Badeværelser skal have mindst 1 stikkontakt – med mindre badeværelset er så lille, at andre sikkerhedskrav udelukker, at der kan anbringes stikkontakter.

Det er kun stikkontakter i den faste installation, som tæller med. Derfor tæller stikkontakter i brugsgenstande og stikkontakter i lamper ikke med.

Hvis en stikkontakt er fastmonteret i et badeværelsesmøbel, er den en del af den faste installation.

Stikkontakter i rum uden beboelse

Installationsbekendtgørelsen indeholder ikke krav til antallet af stikkontakter i garager, carporte, loftsrum, depotrum og lignende.

Det betyder konkret, at der kun er krav til antallet af stikkontakter i rum, hvor man opholder sig.

Et walk-in-closet er fx ikke et beboelsesrum, men det opfattes som et depotrum. Du skal derfor være opmærksom på, at selvom der ikke er krav til antallet af stikkontakter i rummet, så skal der være stikkontakter, der passer til den forventede brug, så lange forlængerledninger undgås.

Stikkontakter i gerigt

Flyt stikkontakt fra gerigt til væg

Udvidelse med ny stikkontakt

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

15. december 2017 - opdateret 16. maj 2022.