Stikkontakter i boliger

Skal du lave stikkontakter i en bolig, skal du være opmærksom på, at der er krav til antallet af stikkontakter i et rum. Det er typen af rum, som afgør, hvor mange stikkontakter, der er krav om, og hvor de skal sidde. Hvis du vil flytte en stikkontakt, betragtes det som en ny installation.

Video - stikkontaktsystemer

Siden 1. juli 2017 har det været et krav i boliger, at beskyttelseslederen altid skal overføres fra installationen til klasse I-apparater, når disse skal tilsluttes en stikkontakt.  

Det er en god idé at aftale med ejeren eller brugeren af installationen, hvordan stikkontaktsystemet skal sættes op.

I videovejledningen gennemgås de tre stikkontaktsystemer, man lovligt kan installere i Danmark og mulighederne for at få overført beskyttelseslederen fra apparatet til installationen. 

Husk beskyttelsesleder til brugsgenstandene

En typisk elfejl i boliger er, at fejlbeskyttelsen ikke er fuldt funktionsdygtig, fordi beskyttelseslederen ikke forbindes til brugsgenstandene.

Dette skyldes i langt de fleste tilfælde, at brugeren/ejeren af installationen ikke er klar over, at beskyttelsesleder ikke bliver overført, når man har det danske stikkontaktsystem og tilslutter brugsgenstande med CEE-7 stikprop (Schuko).

En husejer kan fx vælge at opsætte Schuko-stikkontakter i køkkenet. De passer til CEE 7-stikpropperne, som hårde hvidevarer og transportable brugsgenstande som el-kogekande, brødrister og kaffemaskine typisk bliver leveret med. Ellers kan der benyttes en adapter eller udskiftes stikpropper, så de matcher stikkontaktsystemet.

Se videoen om stikkontaktsystemer og hvad de betyder for fejlbeskyttelsen i boligerne.

Brug den rigtige stikprop

Det er vigtigt at bruge den rigtige stikprop, når et elapparat tilsluttes, så sikkerheden er i orden og jordforbindelsen bevares. Stikproppen skal passe til stikkontakten, ellers skal du bruge en adapter (hybridstikprop).

Antal stikkontakter i et rum

Der er krav om én stikkontakt for hver påbegyndt 4 m2 gulvareal i beboelsesrum i en bolig. Der er dog ikke krav om mere end 10 stikkontakter i et rum. Kravet gælder kun beboelsesrum og fx ikke garager, depotrum, walk-in-closet eller lignende. I disse rum er kravet alene, at der skal være stikkontakter nok.

Derudover er der særlige krav til stikkontakter i bl.a. køkkener og badeværelser.

Tidligere skulle stikkontakter anbringes med størst mulig indbyrdes afstand. Men dette krav gælder ikke længere, og dobbeltstikkontakter talte tidligere kun som én stikkontakt. Nu tæller alle stikkontakter med, og dobbeltstikkontakter tæller som to stikkontakter, forudsat at stikkontakterne er placeret der, hvor de skal bruges. 

Det er derfor altid en god ide at gå i dialog med ejeren eller brugeren om, hvordan stikkontakterne skal placeres.

Placeringen af stikkontakter

Installationsbekendtgørelsen indeholder ikke krav om, at det kun er stikkontakter med visse placeringer, der tæller med i det samlede antal. Men du skal være opmærksom på, at installationen skal udføres, så den passer til den forventede brug, og derfor skal du aftale placeringen med ejeren eller brugeren.

Stikkontakter og ruminddeling

Antallet af stikkontakter, der er krav om i boligens rum, afhænger af, hvordan boligen er opdelt. 

Det generelle krav til antallet af stikkontakter i boliger er én stikkontakt pr. påbegyndt 4 kvm. Dette krav gælder for "beboelsesrum", og garager, lofts- og depotrum er altså ikke omfattet. Derudover er der ikke krav om mere end 10 stikkontakter pr. rum.

Vær opmærksom på, at hvis det samme antal kvadratmeter er fordelt på to separate rum i stedet for ét, kan det kræve flere stikkontakter. .

Installationsbekendtgørelsen fastslår i § 50 , at der altid skal være tilslutningssteder (stikkontakter) nok, så anvendelse af tilledninger af unødvendig længde undgås.

Stikkontakter, som tæller med i regnskabet

Det er kun almindelige 250 V-stikkontakter og 250 V-industrikontakter, der er lavet efter følgende standarder, som tæller med: 

  • DS 60884-2-D1, stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug
  • DS/EN 60309-2,stikpropper, stikkontakter og ledningskoblere til industribrug

Andre elektriske udtag, der er beregnet til tilslutning af brugsgenstande eller tilslutning af belysningsgenstande, fx lampestik, tæller ikke med, når du skal gøre antallet af stikkontakter i et rum op. 

Stikkontakter i køkkenet

I et køkken skal der være minimum 3 stikkontakter, fordelt på mindst 2 grupper med lavt energiforbrug over tid (det vi tidligere kaldte lysgrupper). Man kan ikke bare forsyne den ene stikkontakt fra "komfurgruppen" da den jo ikke er en gruppe for lavt energiforbrug over tid. Stikkontakter skal ikke nødvendigvis være ”disponible”, men de skal placeres der, hvor fx brødrister og kaffemaskine skal bruges.

kravet er, at der skal være mindst én 250 V-stikkontakt i den faste installation for hver påbegyndt 4 kvadratmeter gulvareal. Der er ikke krav om mere end 10 stikkontakter i et rum, heller ikke i køkkener.

I kogenicher skal der være minimum 1 stikkontakt, som placeres der, hvor køkkenapparaterne skal bruges.

Særligt omkring kogenicher

Kogenicher må kun indbygges i et skab, hvis fabrikanten har erklæret kogenichen egnet hertil. 
Ved indbygningen skal fabrikantens sikkerhedsanvisninger følges, så kogenichen ikke kan tændes, når skabsdøren er lukket eller sikkerheden er sikret på anden måde. 

Stikkontakter i badeværelser

Badeværelser skal have mindst 1 stikkontakt – med mindre badeværelset er så lille, at andre sikkerhedskrav udelukker, at der kan anbringes stikkontakter.

Det er kun stikkontakter i den faste installation, som tæller med. Derfor tæller stikkontakter i brugsgenstande og stikkontakter i lamper ikke med.

Hvis en stikkontakt er fastmonteret i et badeværelsesmøbel, er den en del af den faste installation.

Stikkontakter i rum uden beboelse

Installationsbekendtgørelsen indeholder ikke krav til antallet af stikkontakter i garager, carporte, loftsrum, depotrum og lignende.

Det betyder konkret, at der kun er krav til antallet af stikkontakter i rum, hvor man opholder sig.

Et walk-in-closet er fx ikke et beboelsesrum, men det opfattes som et depotrum. Du skal derfor være opmærksom på, at selvom der ikke er krav til antallet af stikkontakter i rummet, så skal der være stikkontakter, der passer til den forventede brug, så lange forlængerledninger undgås.

Stikkontakter i gerigt

Flyt stikkontakt fra gerigt til væg

Udvidelse med ny stikkontakt

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

15. december 2017 - opdateret 9. maj 2023