Gadebelysning skal beskyttes mod lynnedslag

Læs om reglerne for overspændingsbeskyttelse og fejlbeskyttelse af gadebelysning og hvordan en installation skal udføres for at overholde reglerne.

Lav en risikovurdering

Overordnet set skal der laves en risikovurdering for at afdække behovet for overspændingsbeskyttelse i nye gadebelysningsanlæg. Hvis der ikke bliver lavet en risikovurdering, er der krav om overspændingsbeskyttelse i gadebelysningsanlæg. For eksisterende gadebelysningsanlæg, der er lavet efter stærkstrømsbekendtgørelsen eller tidligere regelsæt, er det frivilligt at lave overspændingsbeskyttelse.

Hvis der skal laves overspændingsbeskyttelse, er der en række regler, der skal overholdes, når man vælger beskyttelsesudstyret og efterfølgende skal installere. Ligesom der er regler, når  komponenter skal udskiftes og i forhold til supplerende beskyttelse og fejlbeskyttelse, så mennesker og dyr ikke kan få stød. 

Hvordan laver jeg overspændingsbeskyttelse?

Overspændingsbeskyttelse skal laves i overensstemmelse med installationsbekendtgørelsen, relevante standarder og fabrikantanvisninger. I praksis betyder det, at DS/HD 60364-4-443:2016, 443, beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsspændinger, samt DS/HD 60364-7-714:2012, udvendige belysningsinstallationer skal overholdes sammen med de generelle krav i DS/HD 60364-serien.

Tidligere var det ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen forbudt at indføre en grøn/gul beskyttelsesleder i en klasse II-kapsling, som typisk bliver anvendt i gadebelysningsanlæg. Dette forbud er ophævet med de nuværende bestemmelser. Betingelsen for at føre en beskyttelsesleder ind i klasse II-kapsling er, at denne bliver behandlet, som var det en spændingsførende leder, da det jo kan have fatale følger at bryde klasse II-kapslingen.

Du kan læse mere om, hvordan man laver overspændingsbeskyttelse i klasse II-kapslinger i den tekniske rapport DS/CLC/TR 50565:2016, SPD’er beregnet til brug med klasse II-materiel. Den tekniske rapport kan du købe hos Dansk Standard.

Der er ikke krav om klasse II

Der er ikke noget krav om, at ældre gadebelysning skal være af typen klasse II, altså at der er dobbelt eller forstærket isolation. Det betyder, at man ved ændringer af belysningsanlæg ikke behøver at ombygge hele anlægget til klasse II-anlæg. Klasse II ved gadelysning vil sige, at de ombyggede lamper og komponenter skal være udført dobbeltisolerede. Det fremgår af installationsbekendtgørelsens §74.

Ved reparationer af ældre gadebelysningsanlæg har man derfor tre valgmuligheder:

  1. Skifte komponenter én til én.
  2. Udskifte dele af anlægget med klasse II-komponenter (man må altså godt nøjes med at udskifte lampen eller boksen i jordhøjde).
  3. Udføre supplerende beskyttelse ved at opsætte RCD (fejlstrømsafbryder).

Supplerende beskyttelse eller fejlbeskyttelse

Gammel gadebelysning er normalt ikke supplerende beskyttet eller fejlbeskyttet, og det er der heller ikke noget krav om. Supplerende beskyttelse eller fejlbeskyttelse er beskyttelse mod følgerne af personers eller husdyrs berøring af udsatte dele, der er blevet spændingsførende som følge af fejl.

Et eksisterende anlæg må som nævnt gerne være uden supplerende beskyttelse eller fejlbeskyttelse. Men hvis man ændrer på anlægget, skal man for eksempel udføre det supplerende beskyttelse eller fejlbeskyttelse som klasse II eller med RCD (fejlstrømsafbrydere). Det står i installationsbekendtgørelsens § 74

Vælger man ikke at udskifte til klasse II ved reparation eller vedligeholdelse, skal man lave supplerende beskyttelse med RCD (fejlstrømsafbryder). Der er altså ikke krav om, at man skal udskifte med klasse II-komponenter, men i praksis er det den mest anvendte metode.