5 gode råd om elsikkerhed på byggepladser

Når du er håndværker og arbejder på en byggeplads, er det vigtigt, at der er styr på elsikkerheden. Der er fem vigtige punkter, hvis du vil færdes elsikkert.

Ryd op i ledninger og kabler på byggepladsen

Kabler, ledninger og stik må ikke ligge de steder på byggepladsen, hvor man går eller kører. Derfor er det en god idé enten at grave ledninger og kabler ned (minimum 35 cm) eller hænge dem op i master, på egnede holdere e.l. Kontakt elinstallatøren, som har etableret byggestrømmen.

Brug kun stikpropper med tre eller fem ben sammen med forlængerledninger og kabeltromler

Mange af de elektriske apparater, man bruger på byggepladser, kræver jordforbindelse. Det vil sige, at kontakten og stikproppen skal have tre eller fem huller. Undgå at sammenblande forskellige stiksystemer. Det kan nemlig betyde, at jordforbindelsen ikke bliver overført til de elektriske apparater.

Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en fejlstrømsafbryder

Alle elektriske apparater på en byggeplads skal være beskyttet mod elektrisk stød. Det vil sige, at en fejl, fx på isolationen, ikke må medføre, at du bliver udsat for et livsfarligt elektrisk stød, når du rører ved apparatet. Derfor skal du ikke tilslutte dit værktøj, hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder (RCD, tidligere betegnet som HPFI-afbryder).

Tjek eltavlen for skader

Eltavler på byggepladser skal være sikre at anvende. Du skal sikre dig, at eltavlen har et CE-mærke og et EN 61439-4-mærke. Tjek også løbende eltavlen for skader.

Tilkald elinstallatøren mindst hver tredje måned

Ved længerevarende byggeri skal en autoriseret elinstallatørvirksomhed efterse den midlertidige elinstallation hver tredje måned. Det er ejeren af den midlertidige installation, der har ansvaret for at arrangere eftersynene og for at fjerne installationen, når den ikke længere skal bruges.