Beskyttende potentialudligning

Beskyttende potentialudligning blev tidligere betegnet som hovedudligningsforbindelse.
  • Bemærk, at links til ordforklaringer kræver login hos Dansk Standard.

Hvorfor?

Automatisk afbrydelse af forsyningen er en beskyttelsesforanstaltning, hvorved fejlbeskyttelse opnås ved hjælp af beskyttende potentialudligning og automatisk afbrydelse i tilfælde af fejl.

Formålet med beskyttende potentialudligning er at bringe ledende dele på omtrent samme elektriske potentiale. Når der er udført en korrekt beskyttende potentialudligning , vil en person, der rører ved to forskellige potentialer, fx fremmede og udsatte ledende dele, ikke opleve spændingsforskel, hvilket sikrer, at man ikke får elektrisk stød. Man reducerer ligeledes berøringsspændingen, når der er fejl på brugsgenstande, ligesom den beskyttende potentialudligning beskytter både personer og det tilsluttede materiel i forbindelse med en udefrakommende spændingsstigning.

Hvordan?

I hver bygning skal jordingslederen , hovedjordklemmen og følgende ledende dele være forbundet til den beskyttende potentialudligning:

  • metalrør til forsyning inde i bygningen, fx gas, vand
  • fremmede ledende dele i konstruktionen, hvis de er tilgængelige under normal brug, metalliske fjernvarme- og ventilationssystemer
  • metalarmering i armeret konstruktionsbeton, hvor armeringen er tilgængelig og pålideligt indbyrdes forbundet.

Hvor sådanne ledende dele går ind i bygningen udefra, skal de forbindes til den beskyttende potentialudligning så tæt som praktisk muligt ved det sted, hvor de går ind i bygningen.

Alle metalliske kapper på telekommunikationskabler skal være forbundet til den beskyttende potentialudligning, idet der tages højde for krav fra ejerne eller operatørerne af kablerne.

Ledertværsnit til beskyttende potentialudligning

Ledere til beskyttende udligning til tilslutning til hovedjordklemmen skal have et tværsnit, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet af den største beskyttelsesjordingsleder i installationen og mindst 6 mm2 kobber (Cu), 16 mm2 aluminium (Al) eller 50 mm2 stål.

Tværsnittet af ledere til beskyttende udligning til tilslutning til hovedjordklemmen behøver ikke at være større end 25 mm2 Cu eller et tilsvarende tværsnit for andre materialer. I TN-systemer vil det som regel være stikledningens tværsnit, som er bestemmende, når man anvender TN-system til beskyttelse.

Supplerende beskyttende potentialudligning (tidligere supplerende udligningsforbindelser)

Supplerende beskyttende potentialudligning betragtes som et tillæg til fejlbeskyttelse og skal omfatte alle udsatte ledende dele på fastmonteret materiel, som kan berøres samtidigt, og fremmede ledende dele , herunder metallisk metalarmering i betonkonstruktioner, hvor det er praktisk muligt. Potentialudligningen skal forbindes til beskyttelseslederne for alt materiel, herunder også til beskyttelsesledere til stikkontakter.

I de særlige områder, som findes i del 7 i 60364-serien, er der yderligere krav til supplerende beskyttende potentialudligning på eksempelvis følgende områder:

I disse områder er der en særlig risiko for personer og dyr, og derfor er det vigtigt, at potentialet på udsatte ledende dele og fremmed ledende dele holdes på samme niveau i tilfælde af fejl indtil beskyttelsesudstyret udkobler.

Ledere til beskyttende udligning til supplerende udligning

En leder til beskyttende udligning, der forbinder to udsatte ledende dele , skal have en ledningsevne, der mindst svarer til den mindste beskyttelsesleder, der er forbundet til de udsatte ledende dele.

En leder til beskyttende udligning, der forbinder udsatte ledende dele til fremmede ledende dele skal have en ledningsevne, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den tilsvarende beskyttelsesleder.

Tværsnittet af alle beskyttelsesledere, der ikke er del af et kabel, eller som ikke er i en fælles kapsling med faselederen, skal mindst være

– 2,5 mm2 Cu eller 16 mm2 Al, hvis der er beskyttelse mod mekanisk beskadigelse

– 4 mm2 Cu eller 16 mm2 Al, hvis der ikke er beskyttelse mod mekanisk skade.

En beskyttelsesleder, der ikke er del af et kabel, betragtes som mekanisk beskyttet, hvis den er installeret i et rør eller en kanal eller er beskyttet på en tilsvarende måde.

Jordingsledere

En jordingsleder kan enten dimensioneres ud fra Tabel 54.2 eller beregnes efter pkt. 543.1.2 i DS/HD 60364-5-54:2011

Hvis du vælger jordingslederen ud fra tabel 54.2, skal du være opmærksom på, at det er stikledningens faseledertværsnit, som er bestemmende for jordingslederen.

  • Faseledertværsnit til og med 16mm2 Cu medfører samme tværsnit som faselederen.
  • Faseledertværsnit større end 16mm2 Cu og til og med 35 mm2 Cu medfører mindst 16mm2 Cu jordingsleder.
  • Faseledertværsnit større end 35mm2 Cu medfører at du kan anvende en jordingsleder med et tværsnit på halvdelen af faseledertværsnittet.

Uanset hvilken metode man anvender, så skal tværsnittet være mindst 6 mm2for kobber og 50 mm2 for stål.

Aluminiumledere må ikke anvendes som jordingsledere.

Principskitser

For at lette forståelsen for bestemmelserne i Standardsamling til installationsbekendtgørelsen DS/EN 60364-serien vedrørende beskyttelsesjording (411.3.1.1), beskyttende potentialudligning (411.3.1.2) og supplerende beskyttende potentialudligning (415.2), er der lavet nogle skitser, som viser, hvordan minimumskravene kan opfyldes.

Bolig

Etageejendom

Industri

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

18. juli 2018 - sidst revideret 24. juni 2020