Elinstallationer i lystbådehavne og marinaer

Elinstallationer og elektrisk materiel på marinaer og lystbådehavne kan være udsat både for vind og vejr og for mange andre påvirkninger, der kan give skader. Videovejledningerne viser, hvordan installationer kan laves i nye marinaer og hvilke muligheder der er i ældre marinaer.

Elinstallationer i nye lystbådehavne

Der er særlige krav til installationer i marinaer, havne og lystbådehavne.

Installationer i nye marinaer skal udføres efter standarden DS/HD 60364-7-709, og eltavler skal udføres efter standarden DS/EN IEC 61439-7. I praksis betyder det, at der kun må være fire stikkontakter i hver kapsling, og hver stikkontakt skal have sin egen overstrømsbeskyttelse og fejlbeskyttelse, fx en RCBO. Hver stikkontakt må kun forsyne én båd, og kontakten skal være beskyttet mod ydre påvirkninger.

I videoen forklares, hvordan installationer skal udføres i nyopførte lystbådehavne samt hvilke regler, der gælder for vedligeholdelse af installationerne i eksisterende lystbådehavne.  

Fejlbeskyttelse af eltavler i marinaer

Klasse I-eltavler i TT-systemer i lystbådehavne skal fejlbeskyttes korrekt. 

Sikkerhedsstyrelsen har ved tilsyn i lystbådehavne konstateret, at der i en del tilfælde kun var fejlbeskyttelse af stikkontaktafgangene.

Fejlbeskyttelsen kan fx løses ved at placere en RCD i den forsynende tavle - fx en 300 mA selektiv RCD.

Man kan også vælge at placere en RCD ved indgangen i selve tavlen eller anvende  isolations-koordinationsmodellen.

Se i videovejledningen, hvad en elinstallatørvirksomhed skal være opmærksom på for at udføre korrekt fejlbeskyttelse af klasse I tavler, der installeres i TT-systemer.

 

Elinstallationer efter ældre regler

Elinstallationer skal være udført ud fra de regler, der gjaldt, da installationen blev etableret.

Videovejledninger giver eksempler fra en lystbådehavn med elinstallationer fra 2003, hvor der ikke var specifikke krav til elinstallationer i lystbådehavne og marinaer. Installationerne skulle blot overholde de generelle krav i de danske regler for elinstallationer. 

I videoen beskrives blandt andet kontrol af fejlbeskyttelse og hvordan installationen kan beskyttes mod ydre påvirkninger.

Om vejledningen

  • Vejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

14. november 2022