Ansøgning om dispensation fra bekendtgørelserne om elsikkerhed

I særlige tilfælde kan du søge om dispensation fra bekendtgørelserne om elsikkerhed. Her kan du se, hvordan du søger om dispensation.

Når du søger om dispensation, skal du udfylde en ansøgning. Hvis det ikke er ejeren, der søger om dispensation, skal ejeren udfylde en ejererklæring.

Send en ansøgning

Hvis du skal søge om dispensation, skal du udfylde en ansøgningsblanket med relevant baggrundsmateriale på Virk.dk

Hvad skal ansøgningen indeholde?

På ansøgningsblanketten skal du oplyse os om følgende:

  • Oplysninger om hvem der søger
  • Hvilken adresse der søges for
  • Hvilke bestemmelser der søges dispensation fra
  • En kort begrundelse for, hvorfor du søger om dispensation
  • CVR nummer på ansøger og ejer

Det er vigtigt, at du får tilstrækkelige oplysninger med i din ansøgning, så vi hurtigt kan behandle den.

Du kan ikke søge om dispensation, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i elsikkerhedsloven eller de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelserne.

Sådan erklærer ejerens sig enig

Det er kun ejeren af installationen eller anlægget, som kan opnå dispensation, og derfor skal ejeren erklære sig indforstået med ansøgningen, hvis det er en anden der søger på hans vegne.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal du sende en kopi til ejeren af anlægget/installationen. Ejeren skal derefter udfylde og indsende blanketten ”dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne, ejererklæring”. Først derefter kan Sikkerhedsstyrelsen behandle din ansøgning.

Har du brug for hjælp?