Om verifikation af elektriske installationer

Du skal lave verifikation for at sikre, at installationen er sikker. Verifikationen skal altid laves, inden installationen bliver taget i brug. Her kan du læse mere om, hvad verifikation omfatter og hvad du skal være opmærksom på, inden du går i gang.
Indholdet er senest revideret 18. juli 2019

 • Denne vejledning bygger på den nye installationsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juli 2017.

Krav til kompetencer

Når du skal verificere en installation, skal du være en sagkyndig person og have kompetencer i verifikation.

Hvad er første og periodisk verifikation?

Overordnet set skelnes der mellem en første verifikation og en periodisk verifikation.

Første verifikation skal vise, at installationen er udført efter de gældende standarder, mens den periodiske verifikation skal vise, om installationen fortsat er i god nok stand til at blive brugt. Der er kun krav om første verifikation, mens periodisk verifikation er frivillig.

Hvad omfatter verifikation?

Verifikation består grundlæggende af 3 delelementer:

 1. Eftersyn
 2. Afprøvning
 3. Rapportering

Eftersynet af den elektriske installation skal altid laves, inden den bliver sat under spænding. Dernæst skal du lave en afprøvning af installationen, hvor du gradvist arbejder dig frem til at sætte spænding på dele af installationen, inden du til sidst kan frigive installationen til fuld spændingssætning.

Afslutningsvist skal du lave en rapportering, som skal lægges ind i din virksomheds KLS.

Før eftersynet

Inden du går i gang med verifikationen, skal du sikre dig, at du har en oversigt over den elektriske installation.

Det kan fx være i form af skemaer, lister, diagrammer eller tabeller, der viser:

 • type og opbygning af strømkredse (tilslutningssteder, lederes antal og tværsnit, type af ledningssystem)
 • de nødvendige egenskaber til at identificere det udstyr, der udfører funktionerne beskyttelse, adskillelse og kobling samt deres placering.

Følgende detaljerede information bør fremgå:

 • Lederes type og tværsnitsareal
 • Strømkredses længde
 • Beskyttelsesudstyrs art og type
 • Beskyttelsesudstyrets mærkestrøm eller indstilling
 • Beskyttelsesudstyrets prospektive (størst mulige) kortslutningsstrøm og brydeevne.

Ovenstående bør gives for hver strømkreds i installationen.

Kalibrer instrumenterne

Skal du lave ændringer i installationen?

Hvis du laver ændringer i installationen, bør du opdatere informationen i virksomhedens KLS. Husk også, at tegninger og dokumenter bør angive placeringen af eventuelt skjult udstyr.

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
 • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

September 2017