Installationer udført med brug af installationsstik-forbindelser

Det har i snart to år været tilladt at bruge installationsstikforbindelser i en fast installation, læs her hvilke erfaringer Sikkerhedsstyrelsen har gjort sig på området.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2006:

To års erfaringer

Det har i snart to år været tilladt at bruge installationsstikforbindelser i en fast installation. Arbejdet skal udføres efter retningslinjerne i MEDDELELSE Elinstallationer 10/04 . I denne artikel kan du læse om nogle af de erfaringer, Sikkerhedsstyrelsen har gjort sig på området.

Installation med installationsstikforbindelser er som en almindelig fast installation, hvor stikforbindelserne er en samlemetode til samling af ledere i den faste installation uden brug af værktøj (erstatter en forgreningsdåse). Installationsstikforbindelser erstatter i princippet samling af ledninger i en dåse. Det betyder, at installation og stikforbindelser skal fremføres og fastgøres, som enhver anden fast installation. Samlingerne skal være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse. Installationer med installationsstikforbindelser skal dimensioneres (beskyttes mod overstrøm og indirekte berøring) nøjagtigt lige som alle andre installationer.

Ingen spænding

Installationsstikforbindelser må kun samles og adskilles i spændingsløs tilstand. For at undgå at stikforbindelserne samles og adskilles under spænding, skal de installeres i en kapsling, der kun kan åbnes ved hjælp af værktøj, eller anbringes uden for normal rækkevidde mindst 2,50 m over gulv fx over letnedtagelige nedhængende lofter.

Letnedtagelige lofter

Installationer fremført over letnedtagelige lofter skal principielt udføres som synlig fast installation, med hvad det medfører omkring fastgørelse, beskyttelse mv. Desuden er der altid den almindelige korrekte håndværksmæssige udførelse at tage med i betragtning. Hvor ledningssystemet er inden for ca. 2 meter fra områder, hvortil andre håndværkere skal have adgang, fx vvs-installationer, brandalarmanlæg, kanaler og lignende, skal ledningssystemet fastgøres i fornødent omfang med en afstand på maksimalt 0,5 meter mellem fastgørelsespunkterne. Når ledningssystemet fremføres, hvor der ikke er fremmede anlæg, er der ingen krav til afstanden mellem fastgørelsespunkterne. Installationen skal naturligvis fremføres forsvarligt og med en afstand på højest 2 meter mellem fastgørelses-punkterne. Ledningssystemerne må ikke fastgøres til ophængningssystemet for det letnedtagelige loft m.m., eller lægges på det forsænkede loft. Ledningerne skal fastgøres solidt med dertil egnede (isolerende) materiale. Bruges der metalkroge til fremføring af ledningssystemer, skal krogen være dækket med et beskyttende overtræk. Kappeledninger kan dog hænge frit over kortere afstande, fx mellem nedhængte belysningsarmaturer o.l.

Installation på det øverste loft

Fra installationen på det øverste faste loft til armaturer indbygget i det nedhængte loft accepteres det, at de bøjelige ledninger, i nødvendig, men ikke i overdreven længde, hænger frit uden fastgørelse. Evt. lidt overskydende længde skal oprulles og fikseres. I forbindelse med dimensioneringen skal der tages højde for samlet fremføring, hvis den overskydende ledningslængde er oprullet.

Kabelkanaler

Hvis installationsstikforbindelser bruges i kabelkanaler, der er placeret indenfor rækkevidde, må man ikke kunne åbne kabelkanalen uden brug af værktøj. Stikforbindelserne skal være tilgængelige, og skal fastgøres i kabelkanalen.

Installationer under gulvsystemer

Installationer anbragt under hævede gulve betragtes på samme måde som installationer over nedhængte lofter. Installationer anbragt under hævede gulvsystemer, der kan fjernes uden brug af værktøj, betragtes som værende let tilgængelige. Installationskablerne under sådanne gulvsystemer skal placeres i egnede føringsveje, og dåser/samlinger skal fastgøres til det faste gulv under det hævede gulv. De anvendte installationsstiksystemer skal anbringes i kapslinger, og tilslutningen til fx stikkontaktdåser skal anbringes sådan, at installationsstiksystemet kun er tilgængeligt ved brug af værktøj. Brugerens adgang til stikkontakter skal være let tilgængelig, og må derfor ikke anbringes sammen med installationsstikforbindelserne. Hvis der fx udlægges et gulvtæppe over det hævede gulv, skal der foretages udskæringer i tæppet, så man efterfølgende umiddelbart kan komme til stikkontakter og de elektriske samlinger. Der er ikke helt samme forhold for hævede gulve som for nedsænkede lofter, fx udenfor rækkevidde er ikke defineret på samme måde. Lettilgængeligt rum under gulve kan være defineret ved, at en gulvplade relativt nemt kan løftes op. Ikke-lettilgængeligt rum kan være ved at fixere en gulvplade med skruer eller brug af gulvplade af en sådan størrelse eller vægt, at én mand ikke kan fjerne den alene.

Fast installation kontra tilledning

En tilledning er en ledning, der forbinder en brugsgenstand med den faste installation. Hvis man betragter en række loftslamper (fx en stribe) som ET armatur, og forsyner denne lampe via en tilledning, skal lampefabrikanten i monteringsvejledningen beskrive, hvordan sammenbygningen skal udføres. Der skal desuden stå, hvor mange lamper der kan bygges sammen. Kan man ikke skaffe den dokumentation, er der tale om en fast installation, og de alm. bestemmelser skal følges.

Elinstallatørloven

Etablering af installationer med installations-stikforbindelser må i henhold til Elinstallatørloven kun installeres, vedligeholdes og udskiftes af autoriseret elinstallatører. Enhver må udskifte afbrydere, stikkontakter og normaltætte lamper samt lamper i badeværelser.

Husk altid at følge fabrikantens anvisninger.