Tjek elinstallationerne på campingpladsen

Når du ejer eller driver en campingplads, har du ansvaret for, at de elektriske installationer er i orden. Det er vigtigt løbende at efterse elinstallationerne. Hvis der er fejl på elinstallationerne, kan der være risiko for elektrisk stød både for mennesker og husdyr, og det kan være livstruende.

Det du bør tjekke

Det er en god ide at tjekke elinstallationerne på pladsen med faste intervaller. Hold blandt andet øje med dette:

 • Du bør tjekke alle RCD’er (fejlstrømsafbrydere, også kaldet HPFI). Dette gør du ved at trykke på testknappen. Virker RCD’en tilfredsstillende, vil den afbryde for strømmen. RCD’er skal altid virke. Med en defekt RCD er der risiko for alvorligt elektrisk stød ved fejl i den elektriske installation eller på en brugsgenstand, der er forsynet via installationen.
   
 • Du bør kontrollere, at el-tavlerne er intakte og ikke har skader eller åbninger ind til elektriske komponenter. Hvis der trænger fugt ind i eltavlen, kan det beskadige RCD’er (fejlstrømsafbrydere) og koblings- og betjeningsudstyr (automatsikringer, minikredsbrydere og gruppeafbrydere).  Dermed er der risiko for, at beskyttelsesudstyret ikke virker ved fejl i elinstallationen.
   
 • Du bør kontrollere, at fronten af eltavlen er lukket med blændplader. Ellers er der risiko for at berøre spændingsførende dele.
   
 • Du bør kontrollere, at eltavlen er entydigt mærket, så der ikke er tvivl om, hvilke dele af installationen beskyttelsesudstyr som RCD’er og automatsikringer, minikredsbrydere og gruppeafbrydere hører til. Det er vigtigt, når der er brug for at afbryde strømmen. 
   
 • Du bør kontrollere, at kablerne ved elstanderne på campingpladsen er beskyttet der, hvor kablet kommer op fra jorden. Kablets isolation kan blive beskadiget fx ved græstrimning, hvis kablet ikke er beskyttet, og det giver risiko for, at mennesker og dyr kan komme i kontakt med spændingsførende dele.
   
 • Du bør kontrollere, at klasse 1-brugsgenstande, fx mikrobølgeovne, elkogere, kaffemaskiner, køleskabe og frysere, er tilsluttet beskyttelseslederen i stikkontakten og dermed har jordforbindelse. Hvis brugsgenstande har Schuko (CEE7)-stikprop, kan den udskiftes til en dansk stikprop med jordben, eller der kan bruges en adapter, så der etableres forbindelse til beskyttelseslederen.
   
 • Du bør efterse alt elektrisk materiel (lampeskærme, afdækninger på afbrydere og stikkontakter) i fællesarealer (køkken, bad m.m.) Materiellet skal være intakt, så der ikke er risiko for elektrisk stød for personer eller husdyr.

Typiske fejl på campingpladser

Den, der ejer eller driver en campingplads, har ansvaret for, at de elektriske installationer er i orden.

Det er vigtigt løbende at efterse elinstallationerne. Hvis der er fejl på elinstallationerne, kan der være risiko for elektrisk stød både for mennesker og husdyr, og det kan være livstruende.

I videovejledningen gennemgår Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen nogle af de typiske fejl, som Sikkerhedsstyrelsen finder, når de kommer på tilsyn på de danske campingpladser. 

Hvem har ansvar for installationerne?

Tilslutningspunktet og stikkontakten, der er placeret på den enkelte standplads er grænsen mellem campingpladsens installation og den enkelte campists installation. I tilslutningspunktet slutter campingpladsens ansvar og campistens ansvar begynder.

Test af RCD på campingpladser

Med en defekt RCD (fejlstrømsafbryder) kan der være risiko for livstruende elektrisk stød både for mennesker og husdyr. Det er derfor en god ide at tjekke RCD'erne med faste intervaller ved at trykke på testknappen. Virker RCD'en tilfredsstillende, vil den afbryde for strømmen.

Den der ejer eller driver en campingplads, har ansvaret for at de elektriske installationer er i orden.

I videovejledningen fortælles om en campingpladsejer, som hvert år bruger en installationstester til at teste alle campingpladsens RCD'er, inden der åbnes for gæster. Ejeren finder hvert år defekte RCD'er, som han får en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at udskifte.

Klasse I-apparater på campingpladser

Transportable elektriske brugsgenstande skal have korrekt jordforbindelse via beskyttelseslederen i stikkontakten. Hvis fx køleskabe, frysebokse, kaffemaskiner og elkogere  har Schuko (CEE 7)-stikprop, kan stikproppen udskiftes til en dansk stikprop med jordben, eller der kan bruges en adapter, så der etableres forbindelse til beskyttelseslederen.

Kortslutningsstrømme på campingpladser

Kortslutningsbeskyttelse beskytter mod, at kortslutninger i en installation forårsager skader på materiel og kabler. Kortslutningsstrømmens størrelse afhænger af impedansen i kabler og komponenter og skal afbrydes hurtigst muligt.

I videovejledningen forklares det, hvordan kortslutningsbeskyttelsen kontrolleres i en stikkontaktstander, som er placeret med stor afstand til eltavlen. 

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol

Sikkerhedsstyrelsen fører løbende kontrol med elinstallationer, blandt andet på campingpladser.
Se i videoen nedenfor, hvordan kontrol af elinstallationerne på en campingplads foregår.

Hvad må man selv lave?

Vær opmærksom på, at meget af arbejdet på elinstallationer kræver en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Se i linket nedenfor, hvad du selv må lave uden autorisation.

Om vejledningen

 • Vejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne

1. februar 2022

Opdateret 22. november 2022