Du skal vælge beskyttelse mod jævnfejlstrøm med omhu

Anvendelse af moderne elektronik i elektrisk materiel, især i forbindelse med frekvensomformere medfører, at der kan optræde fejlstrømme med et højt indhold af jævnstrøm. Det må der tages hensyn til ved valg af midler til beskyttelse mod indirekte berøring.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


TN-system er en mulighed

Artikel fra 2000:

Problemet kan løses ved brug af TN-system (nulling), men store dele af forsyningsnettet i Danmark er ikke nulsikkert. IT-system (isoleret net) kan også anvendes, men vil ofte være for kostbart.

PFI- eller HPFI-afbrydere kan bruges, men:

PFI- eller HPFI-afbrydere kan bruges, da de er virksomme over for pulserende jævnstrømme. Det er dog en betingelse, at der skal være tale om vekselstrømsfejlstrømme, der er overlejret med pulserende jævnstrømme, som giver nul eller næsten nul i en periode af netfrekvensens 50 Hz.

De er velegnede i installationer med enkelt ensretning uden udglatning, enfasede brokoblinger med eller uden udglatning, fasevinkelstyringer og til røntgenanlæg. De kan også bruges til beskyttelse af frekvensomformere, som er tilsluttet fase og nul uanset om sådanne frekvensomformere er trefasede på belastningssiden.

AC/DC-følsomme fejlstrømsafbrydere kan bruges, men:

Visse elektroniske produkter kan i fejltilfælde imidlertid give anledning til, at der optræder fejlstrømme, som er overlejret med ikke pulserende jævnstrømme- måske endda rene jævnstrømme, som betyder, at PFI- og HPFI-afbrydere hæmmes eller i værste fald blokeres, hvorfor de ikke kan anvendes i disse tilfælde.

Det er fx tilfældet med frekvensomformere, som er tilsluttet alle tre faser på forsyningssiden.

Der er imidlertid fremkommet AC/DC-følsomme fejlstrømsafbrydere, som kan bruges, men i øjeblikket kun med en mærkestrøm på op til 63 A, og er dette tilstrækkeligt, er problemet løst.

Differensstrømrelæer og maksimalafbrydere kan bruges.

For belastninger, som vedvarende overstiger 63 A kan det være nødvendigt at benytte særligt måle- eller registreringsudstyr i forbindelse med maksimalafbrydere med underspændingsudløser. Almindelige kontaktorer kan ikke bruges i denne sammenhæng heller ikke kontaktorer med svejsefri kontaktsæt. Det skal være maksimalafbrydere.

Registreringsudstyret kan opfatte alle former for fejlstrømme herunder også fejlstrømme, som er overlejret med ikke pulserende eller rene jævnstrømme. Overstiges en vis indstillet grænseværdi, skal det medføre udkobling af den tilhørende maksimalafbryder.

Maksimalafbryderen skal have en ICS værdi, der ikke er mindre end den aktuelle kortslutningsstrøm på installationsstedet, og den indstillede udkoblingstid må ikke overstige 0,3 sekunder.

En maksimalafbryder ICS værdi angiver, at maksimalafbryderen mindst kan udføre en brydefunktion og derefter to slutte- brydefunktioner ved den oplyste maksimale kortslutningsstrøm. En maksimalafbryders ICS værdi er angivet som en procentdel af den noget større ICU værdi.