Nye tider på elnettet

Tidligere kom stort set hele forsyningen til lavspændingsnettet fra 10/0,4 kV-transformerstationer. Men den traditionelle produktion, er over det seneste par år blevet suppleret med produktion fra mere end 83.000 private solcelleanlæg i Danmark, som leverer deres overskudsproduktion af el til forsyningsnettet. Det har betydet en ny situation ved arbejde på lavspændingsnettet, både for installatører og forsyningsselskaber.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA 2013:

Driftsledere sikrer procedurer

De mange solcelleanlæg betyder, at der nu næsten overalt i lavspændingsnettet er risiko for spænding fra flere sider. Det er driftslederne, som skal sikre, at instrukser og procedurer for arbejde på deres anlæg er opdaterede, og at deres ansatte instrueres i at arbejde sikkert på nettet. Desuden skal driftsledere hos forsyningsselskaberne sikre, at de generelle tilladelser til autoriserede installatører bliver revideret og tilpasset de nye forhold i det omfang der er behov for det. Ligeledes skal driftslederne hos forsyningsselskaberne tage stilling til, om det er tilstrækkeligt, at informationen lægges på forsyningsselskabets hjemmeside, eller om der skal informeres på andre måder over for elinstallatørerne.

Luk ned hvis netspænding forsvinder

Et solcelleanlæg på lavspændingsnettet skal ifølge tilslutningsbestemmelserne fra Energinet.dk lukke ned, hvis netspændingen forsvinder. Men der kan ske fejl, så nettet ikke er spændingsløst, selv om forsyningen bliver afbrudt i en transformer eller et kabelskab. Selv om der er foretaget en måling, er det ingen garanti for, at der ikke kommer spænding fra fx et fejlende solcelleanlæg lige efter, at målingen er foretaget. Hvis man ikke er opmærksom på dén risiko, kan arbejde på nettet føre til alvorlige ulykker eller i værste fald betyde dødsfald.

Tilpas arbejdet til forholdene

Lovmæssigt stilles der krav til, at forholdsreglerne ved arbejde på nettet skal tilpasses den konkrete arbejdsopgave, afhængigt af om der arbejdes under spænding eller spændingsløst, så risikoen minimeres for dem, der udfører arbejdet. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 og 5A angiver kravene til arbejde på elforsyningsanlæg, og stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63, angiver kravene til arbejde på lavspændingsinstallationer.

Imidlertid stiller bestemmelserne ikke krav om, hvordan en arbejdsopgave konkret tilrettelægges. Derfor skal den konkrete arbejdstilrettelæggelse beskrives enten af installatøren eller elselskabet, og informationen skal gøres tilgængelig for dem, der skal udføre arbejdet. Det er også vigtigt at få opdateret eksisterende arbejdsbeskrivelser, når der ændres på forholdsreglerne ved arbejde på nettet.

Ændret elforsyning

- Elforsyningen i Danmark har ændret sig meget i løbet af de seneste år, og det er afgørende, at sikkerheden for dem, der skal arbejde på elnettet, følger med.  De elektrikere og elinstallatører, som skal arbejde på nettet, må selvfølgelig tage højde for sikkerheden. Men forsyningsselskabernes driftsledere har også et ansvar for at informere om de ændrede vilkår og deraf følgende arbejdstilrettelæggelse. Det gælder både over for forsyningsselskabernes egne medarbejdere, som skal arbejde på nettet, og over for elinstallatører, siger Lone Hansen, der er kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Regler og vejledninger

  • På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk er der vejledning i, hvordan et SKS-system (sikkerhedskvalitetsstyringssystem) opbygges og vedligeholdes. Søg efter ”SKS”.
  • Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, 5A og 6 kan findes på www.sik.dk . Søg efter ”Stærkstrømsbekendtgørelsen”.

Smart Grid i Danmark

Danmark har et mål om en fremtidig elforsyning, der er baseret på vedvarende energikilder. Det betyder en elproduktion, som varierer med vejrforholdene. Sikkerhedsstyrelsen har analyseret de el- og sikkerhedstekniske udfordringer i et Smart Grid-system. Sikkerhedsstyrelsens rapport ”Smart Grid og elsikkerhed” er offentliggjort i december 2012 og kan findes under publikationer på www.sik.dk. Søg på ”Smart Grid”.