5 gode råd om sikkerhed ved midlertidige elinstallationer

Når du tilslutter elektriske apparater, ledninger og lignende i midlertidige installationer, for eksempel på et marked, en festival, i et tivoli eller ved en byfest, er det vigtigt, at du følger de 5 gode råd. Det kan være livsfarligt hvis du bruger defekte ledninger og defekte elapparater.

Alle stikkontakter inklusive videresløfningsstikkontakter skal fra den 1. juli 2019 være forsynet via en RCD.

En RCD (også kaldet HPFI/HFI) er en fejlstrømsafbryder, som afbryder spændingen, hvis der opstår en fejl på et elapparat eller elinstallationen.

1. Ved fejl i isoleringen søger strømmen altid ned mod jorden

Du risikerer at være strømmens jordforbindelse, hvis du ikke lader en jordleder beskytte dig. Brug ledninger med jordforbindelse og sørg for, at jordforbindelsen overføres til stikproppen og det elektriske apparat.

2. Stikprop og stikkontakt skal passe sammen

I Danmark tillades tre forskellige stikkontaktsystemer. Kun når stikprop og stikkontakt passer sammen, kan du være sikker på, at jordforbindelsen overføres.

3. Brug kun stik og forlængerled og aldrig fritsiddende samlemuffer, når du tilslutter dine elapparater

Dårlige samlinger får strømmen til at søge alle veje og giver risiko for stød.

4. Se efter, at dine ledninger og apparater er uden skader og ikke lider overlast

En skade på elapparatet eller ledningen – eller en ledning, der er trukket halvt ud af apparatet – giver strømmen en smutvej. Og den smutvej kan være dig, så du får stød.

5. Tjek, at den eltavle, du får strøm fra, er beskyttet af en fejlstrømsafbryder

En RCD eller fejlstrømsafbryder (tidligere betegnet som HFI- eller HPFI-afbryder) slår strømmen fra i samme nu, en fejl sender strømmen mod jord.