Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelser og standarder

Du kan her få et overblik over lovhierarkiet for de nye elsikkerhedsregler og hvordan elsikkerhedsloven, de nye bekendtgørelser og de forskellige standarder hænger sammen.

Hierarkiet for de nye elsikkerhedsregler

De nye bekendtgørelser for elektriske installationer og anlæg hører ind under elsikkerhedsloven. Bekendtgørelserne henviser alle til fælles europæiske standarder, som enten er frivillige eller obligatoriske.  

Elsikkerhedsloven ligger øverst i hierarkiet, og det er elsikkerhedsloven som udstikker bekendtgørelserne.

Du skal følge det, der står i loven og bekendtgørelserne. Bekendtgørelserne henviser til fælles europæiske standarder, som enten kan være frivillige eller obligatoriske.  

Bekendtgørelser er placeret over standarder i hierakiet. Det betyder, at hvis standarder og bekendtgørelser er modstridende, vil det altid være kravene i bekendtgørelsen, som vinder.

Nederst i hierarkiet er vejledninger. Vejledningerne bruges til at uddybe og forklare reglerne inden for forskellige områder. Vejledningerne henviser til loven, bekendtgørelserne og relevante standarder. Vejledningerne er altid frivillige.

Bekendtgørelserne er blevet kortere

De nye bekendtgørelser på elsikkerhedsområdet er generelt blevet meget kortere. Det skyldes i høj grad, at meget af indholdet i de tidligere bekendtgørelser er blevet erstattet af fælles europæiske standarder.

Det hænger blandt andet sammen med, at en standard nemmere at opdatere, og den kan derfor hurtigere blive tilpasset til den udvikling, som hele tiden sker.

Standarder gælder i hele Europa

Dernæst gælder en standard over det meste af Europa. Det betyder fx, at det bliver lettere for dig at arbejde på tværs af landegrænser, fordi du arbejder efter de samme standarder.

Det betyder også, at det bliver muligt for udenlandske virksomheder at komme til Danmark og arbejde under et regelsæt, som de langt hen ad vejen allerede kender.

Desuden har du mulighed for at afvige fra frivillige standarder, hvis du fx kan se fordele i at udføre en installation på en anden måde, end det der står i standarden.

Vælger du at afvige fra en frivillig standard, skal sikkerheden selvfølgelig være i orden, og du skal dokumentere, hvordan du har lavet installationen.

4. august 2017