Overgangsordningen for elektriske anlæg

Der findes 3 bekendtgørelser på anlægsområdet. Du kan her læse mere om overgangsreglerne og hvad de betyder for dig.

Regler uden overgangsperiode

Bekendtgørelsen om drift af elektriske anlæg og ikke-elektriske arbejde nær anlæg trådte i kraft den 1. juli 2017 uden nogen overgangsperiode. Det betyder konkret, at du skal arbejde efter bekendtgørelserne fra og med den dato.

Bekendtgørelsen om drift af elektriske anlæg er desuden blevet justeret, sådan at en ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2018. Den erstatter den oprindelige fra 1. juli 2017. Den nye bekendtgørelser om drift af elektriske anlæg, skal anvendes fra 1. januar 2018 uden nogen overgangsperiode.

Bekendtgørelse med overgangsperiode

Derimod er der en overgangsperiode for bekendtgørelsen om udførelse af arbejde på elektriske anlæg. I overgangsperioden kan du arbejde efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 2, 6 og 9 frem mod den 31. december 2018.

Når overgangsperioden slutter, skal du som udgangspunkt arbejde efter den nye bekendtgørelse, når du udføre et nyt elektrisk anlæg.

Frist til færdiggørelse

Har du færdigprojekteret eller påbegyndt et nyt elektrisk anlæg før den 1. januar 2019 efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 2, 6 og 9, må du dog gerne gøre arbejdet færdigt frem mod den 1. januar 2020.

Hvis arbejdet strækker sig efter den 1. januar 2020, skal du have søgt om dispensation senest den 31. december 2019.

Fra den 1. januar 2020 skal du arbejde efter bekendtgørelsen om udførelse af elektriske anlæg.

Særligt omkring samarbejdsaftaler og entreprenøraftaler

Samarbejdsaftaler og entreprenøraftaler er omfattet af § 151 i driftsbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der er en overgangsperiode frem mod den  31. december 2019.

Dine samarbejds- og entreprenøraftaler efter stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, 4.5.4 og 4.6.3 har du derfor lidt ekstra tid til at få på plads.

4. august 2017