Elsikkerhed i tivolier og forlystelsesparker

Elektricitetsrådet kører denne sommer en kampagne, der skal sætte fokus på den elektriske sikkerhed i landets tivolier og forlystelsesparker.
Kampagnen består af teknisk vejledning til de elansvarlige, informationsmateriale, der giver gode råd om sikkerhed ved brug af elektricitet samt stikprøvevise tilsyn af de elektriske installationer.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


Indsatsens mål

Artikel fra 2004:

Målet med Elektricitetsrådets kampagne er at forebygge elbrande og elulykker og gøre tivolier til et trygt sted både at arbejde og være gæst. Der har de sidste par år kun været enkelte grimme ulykker, men Rådets tilsynsfolk har observeret en del farlige situationer, hvor risikoen har været der, og hvor man for så vidt kan sige, at det er et held, at der intet er sket. Derfor gælder det om at komme ulykkerne i forkøbet ved mere fokus på den elektriske sikkerhed.

Tilsyn og vejledning

Elektricitetsrådet, der har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark, vil i løbet af sommeren drage rundt i landets tivolier og efterse både de elektriske installationer og de elektriske apparater. Tilsynene vil blive baseret på stikprøver, og der tilstræbes en geografisk spredning. Findes der ved tilsynene fejl, vil der blive påbudt fejlretning inden for en rimelig frist. Ved direkte farlige forhold - for eksempel berøringsfare eller helt manglende beskyttelse - vil der dog blive udstedt anvendelsesforbud eller påbud om omgående fejlretning.

Allerede før påske modtog de fleste omrejsende tivolier et informationsbrev, der blandt andet indeholdt en teknisk vejledning til de elansvarlige. Dette materiale gør det muligt at være på forkant med situationen og gennemgå elektriske installationer og apparater, inden sæsonen for alvor går i gang. Inden et eventuelt tilsyn finder sted. Og ikke mindst inden en eventuel ulykke sker.

Målet med indsatsen er først og fremmest at få skabt et mere elsikkert miljø, og der lægges derfor vægt på samarbejde og dialog. Skulle der - trods vejledninger - være tvivlspørgsmål, er man således også velkommen til at kontakte ingeniør Poul Andersen fra Elektricitetsrådet, der vil være behjælpelig med yderligere rådgivning.

Hav elsikkerheden for øje

De overordnede elektriske installationer skal være i orden, men der er også mere perifere problemer, der kan være risikable og ikke mindst livsfarlige. For at skabe fokus på elsikkerheden helt ude i de enkelte boder, forretninger og forlystelser er der lavet et informationskort med råd om elektrisk sikkerhed til medarbejdere og personale. Det betyder, at alle kan have øje for elsikkerheden og dermed være med til at spotte farlige fejl og mangler.

Kortet er selvklæbende og er derfor nemt at sætte op et egnet sted. Elektricitetsrådet håber, at tivoliernes ledende instanser vil hjælpe til med at distribuere dette materiale ud til enhederne, så alle får den viden, der er nødvendig for at kunne forebygge elulykker og elbrande. Klæb rådene op på indersiden af døren, på elskabet, på opslagstavlen eller hvor der nu er plads. Det vigtigste er, at informationerne er synlige for de ansatte, og at rådene kommer ud så mange steder som muligt.

Vær opmærksom på

  • at faste tilslutninger og forbindelser (også på generatoranlæg) kun må udføres af en aut. elinstallatør
  • at gamle forældede eltavler ikke må anvendes,
  • at der som hovedregel skal anvendes HFI/HPFI beskyttelse, og at jordlederen skal være etableret og fremført gennem hele installationen,
  • at ledninger og kabler ikke må ligge ubeskyttet, hvor der er risiko for overkørsel eller anden beskadigelse,
  • at der skal anvendes ledninger i tilstrækkelig solid udførelse, som er egnet til anvendelse det pågældende sted,
  • at der udendørs skal anvendes materiel og brugsgenstande med en tæthedsgrad, som er beregnet til anvendelse i det fri
  • at ledninger, brugsgenstande og andet materiel jævnligt skal kontrolleres for slid og beskadigelse.