Pas på kabler i jorden, når du graver og borer

Når du graver og borer, skal du undgå at ramme nedgravede kabler i jorden. Det kan være livsfarligt at grave ned i et stærkstrømskabel, og det kan også være forbundet med store økonomiske omkostninger. Se, hvordan du passer på dig selv og undgår skader på kabler i jorden.

Livsfare

Hvis du rammer et stærkstrømskabel, når du graver eller borer i jorden, kan det være forbundet med livsfare.

Hvad kan der ske?

Når en gravemaskine, et graveredskab eller et boreværktøj beskadiger den isolerende kappe på et kabel, som ligger i jorden, er der stor risiko for, at hele maskinen eller værktøjet bliver spændingsførende.

Når der er tale om stærkstrømskabler, er spændingen livsfarlig. Ved højspændingskabler kan der opstå en spænding, som forplanter sig i jorden omkring det sted, hvor kablet er beskadiget eller overgravet. Det betyder, at der kan opstå skridtspænding, hvor det kan være farligt at gå eller løbe væk fra fejlstedet med almindelige skridt.

Skal jeg søge oplysninger om kabler i jorden?

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i Ledningsejerregistret (LER), inden gravearbejdet sættes i gang. LER er ledningsejernes register over placering af kabler. Det er lovpligtigt at søge oplysningerne. Den, der udfører arbejdet, skal have en kvittering for, at oplysninger er søgt, før gravearbejdet er sat i gang.

Er der andre regler?

I Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg findes der regler for arbejde i nærheden af kabler i jord og øvrige typer af elektriske anlæg. Regler er ligeledes beskrevet i folderen ”Pas på ledningerne og livet”.