Opladning af el-biler

Som følge af den teknologiske udvikling og den grønne omstilling, forventes det, at antallet af el-biler vil stige i de kommende år. Der er flere opladningsmåder (modes) og stiktyper, når en elbil skal oplades. Vejledningen beskriver de mest almindelige opladningsmåder.

Om krav ved installation af ladestandere

Se videoen om forskellige muligheder for installation af ladestandere og hvor der kræves autorisation som elinstallatørvirksomhed. 

Mode-2-opladning i boliger

Opladning af el-biler i boliger kan foretages med et Mode-2-kabel, som tilsluttes en almindelig stikkontakt i boligen. Denne opladningsform kaldes ofte ”mormorladning,” da der ikke findes et dedikeret stik til opladning. Hvis en almindelig husholdnings-stikkontakt anvendes til opladning, bør installationen ikke belastes med mere end 6 A over længere tid.

De forskellige normer og standarder for danske husholdningsstikkontakter tager ikke højde for det belastningsmønster, som opladning af elektriske køretøjer og andre apparater med et lignende forbrugsmønster har.

Derfor anbefaler Sikkerhedsstyrelsen generelt at undgå daglig opladning via mode 2-ladekabler, når kablet tilsluttes almindelige boligstikkontakter og i stedet få etableret en vægmonteret ladeboks, som er sluttet direkte til den faste installation, og som har en højere ladestrøm. Alternativt kan opladning ske via mode 2-ladekabel med en industristikprop, som er egnet til længerevarende høje belastninger.

Længerevarende belastning

Hvis det forventes, at stikkontakten til opladning belastes med over 6 A i mere end 2 timer, skal stikkontakten være beregnet til længerevarende høj belastning. Der bør installeres en separat gruppe, da en gruppe, der er beregnet til brugsgenstande med lavt energiforbrug over tid, ikke kan anvendes ifølge § 56, stk. 4 i installationsbekendtgørelsen.

Dedikeret stikkontakt

Hvis der installeres en dedikeret stikkontakt til opladning af el-biler, skal stikkontakten have sin egen RCD, RCD’en skal mindst være type A med en mærkeudløsestrøm, som ikke overstiger 30 mA.  RCD’en skal fungere i forhold til de reststrømme, der kan forekomme.

Der kan typisk anvendes stikkontakter efter DS 60884-2-D1 eller EN 60309-1/-2.

Ifølge standarden HD 60364-7-722 er flytbare stikkontakter ikke tilladte, hvilket betyder, at der ikke må anvendes forlængerledninger mellem el-bilen og den stikkontakt, hvor der oplades fra. 

Ladestander i eksisterende installation

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen (nr. 181 af 05/03/2020) fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller bl.a. krav om etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelsen med hjemmel i byggeloven.

På Bygningsreglementet.dk er der en vejledning om ladestandere i forbindelse med bygninger.

EU’s direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Direktivet er implementeret i Danmark ved lov om infrastruktur for alternative drivmidler (lov nr. 1537 af 19/12/2017) herunder bekendtgørelsen om tekniske specifikationer (bekendtgørelse nr. 57 af 25/01/2018) udstedt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

I bekendtgørelse nr. 57 er beskrevet følgende typer af ladestandere:

  • Normal ladestander: En ladestander, der kan overføre en effekt på højst 22 kW, bortset fra anordninger med en effekt på højst 3,7 kW, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade el-biler, og som ikke er tilgængelige for offentligheden. En normal ladestander skal mindst være udstyret med stikkontakter eller Type-2-stikforbindelser til køretøjer som beskrevet i standarden EN 62196-2:2017.
     
  • Højeffektladestander: En ladestander, der gør det muligt at overføre effekt på mere end 22 kW, bortset fra anordninger, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade el-biler, og som ikke er tilgængelige for offentligheden. Højeffekts-vekselladestandere skal mindst være udstyret med stikkontakter eller Type 2-stikforbindelser til køretøjer som beskrevet i standarden EN 62196-2:2017. Hvis der anvendes jævnstrøm, skal højeffekts-jævnstrømsladestandere mindst være udstyret med stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem ”Combo 2”, som er beskrevet i standarden EN 62196-3.

27. august 2020